section jelentése magyarul a szótárban

Összesen 105 jelentés felelt meg a keresésnek. section magyarulsection meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A section gyakorisága, jelentéseA section gyakorisága, jelentéseA section gyakorisága, jelentéseA section gyakorisága, jelentéseA section gyakorisága, jelentése
Többes száma: sections

section képe

section jelentese magyarul
lap, lemez
Példamondatok
Half the rear section was luggage space, and there was harness for stringing additional gear. = A hátsó rész fele raktér volt, és voltak szíjak a csomagok felerősítéséhez.
If they have their own books, they must be kept in another section. = A saját könyveiket, úgy látszik, másik részlegben őrzik.
Ige
A szó gyakorisága:A section gyakorisága, jelentéseA section gyakorisága, jelentéseA section gyakorisága, jelentéseA section gyakorisága, jelentéseA section gyakorisága, jelentése
Ragozás: to section, sectioned, sectioned
Inges alak: sectioning
E/3: sections

section jelentése kifejezésekben

section gang

vasúti pályamunkás-osztag

section hand

vasúti pályamunkás

section mark

paragrafusjel

section plan

metszetrajz

section house

munkáslaktanya
vasúti munkáslaktanya

section paper

diagram-papír
diagrampapír
milliméterpapír

section plane

metszet síkja
metszősík

section foreman

körzetvezető

section of land

köztelekrész
parcella

section engineer

osztálymérnök

section commander

részlegparancsnok

section of a line

vasúti vonalszakasz

section of a town

városnegyed

section of a party

pártcsoport

section of an orange

narancsgerezd

iron section

idomvas
profilvas
szelvényvas

cross section

hatáskeresztmetszet
keresztmetszet

plane section

síkmetszet

to section out

elkülönít
eloszt
elválaszt
feloszt
kioszt

command section

vezérlőfülke

antitank section

páncéltörős részleg

endocrin section

belső elválasztás
belső szekréció

caesarean section

császármetszés

geological section

földtani szelvény

transverse section

keresztmetszet

microscopic section

leheletvékony lap
leheletvékony lemez
mikroszkopikus metszet

longitudinal section

hosszmetszet

sections

részek

sectional

körzeti
metszeti

sectionalize

körzetekre oszt (vidéket stb. )

sectionalizing

szakaszkapcsolóállomás
szakaszolás
szakaszosítás

bisection

felezés
kettéosztás
kettévágás

exsection

kimetszés
kivágás
lemetszés

resection

csonkolás
kimetszés
kivágás
reszekció

dissection

boncolgatás
boncolás
elemzés
felboncolás
preparálás
preparátum
szétdarabolás
szétszabdalás
taglalás
vizsgálgatás

midsection

középrész

subsection

alfejezet

trisection

harmadolás
három részre osztás

in sections

körzetenként
övezetenként

ramisection

a nervus sympathycus átmetszése