rush jelentése magyarul a szótárban

Összesen 154 jelentés felelt meg a keresésnek. rush magyarulrush meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A rush gyakorisága, jelentéseA rush gyakorisága, jelentéseA rush gyakorisága, jelentéseA rush gyakorisága, jelentéseA rush gyakorisága, jelentése
Ragozás: rush, rushed, rushed
Inges alak: rushing
E/3: rushes

rush into somewhere

beront valahová

rush something through

keresztülhajszol valamit, elhadar valamit

rush to a conclusion

elhamarkodva von le következtetést

rush somebody into something

belehajszol valakit valamibe
Példamondatok
The bell rang and there was a mad rush toward the exit. = Mikor végre megszólalt a csengő, mindenki fejvesztve rohant az ajtó felé.

rush jelentése kifejezésekben

rush job

postamunka

rush hours

csúcsforgalom

rush order

sürgős rendelés

to rush at

nekiront
rárohan

to rush sy

nagyon jár vki körül

to rush up

felrohan
felszáguld
odarohan
rohanva odamegy
száguldva odamegy

to rush out

kirohan
kitódul

to rush back

visszarohan

to rush into

belehajszol
beront

to rush about

ide-oda rohangál
ide-oda rohangászik
ide-oda szaladgál

to rush at sy

nekiront vkinek
rárohan vkire
ráront vkire
rátámad vkire
ráveti magát vkire

to rush on sy

nekiront vkinek
rárohan vkire
ráront vkire
rátámad vkire
ráveti magát vkire

don't rush me!

ne sürgess!
ne zaklass!

to rush a fence

akadályon vaktában átugrik
akadályt vaktában vesz

to rush into sg

belerohan vmibe

to rush past sy

elhúz vki mellett
elrohan vki mellett
elszáguld vki mellett

to rush through

elhadar
keresztülhajszol
ledarál

to rush for gold

megrohanja az aranymezőket
rohan aranyat ásni
tódul az aranymezőkre
árad az aranymezőkre

to rush sy for sg

borsos árat számít vkinek vmiért
jól megkéri az árát vminek vkitől

to rush up a house

házat gyorsan felhúz
házat hirtelen felhúz

to rush into swhere

beront valahova

to rush into the room

beront a szobába
beviharzik a szobába

to rush to the window

odarohan az ablakhoz
odasiet az ablakhoz
odaugrik az ablakhoz

to rush up the prices

felemeli az árakat
felveri az árakat
hirtelen felemeli az árakat
hirtelen felveri az árakat

to rush a bill through

törvényjavaslat megszavazását kierőszakolja
áthajszol egy törvényjavaslatot

to rush into an affair

dologba meggondolatlanul beleugrik
ügybe meggondolatlanul beleugrik

to rush sy into danger

veszélybe sodor vkit

to rush to conclusions

elhamarkodott következtetéseket von le

I don't want to rush you

nem akarlak hajszolni
nem akarlak siettetni
nem akarlak sürgetni

to make a rush toward sg

nekiiramodik vmi felé

to rush up reinforcements

sürgős csapaterősítésről gondoskodik
sürgősen csapaterősítéseket küld
sürgősen csapaterősítéseket szállít

to rush sy out of the room

kikerget a szobából vkit
kipenderít a szobából vkit
kiűz a szobából vkit

to rush sy round the sights

futva megmutatja a látnivalókat vkinek
sebtében megmutatja a látnivalókat vkinek
sebtében megmutatja a nevezetességeket vkinek
sietve megmutatja a látnivalókat vkinek
végigrohan a látnivalókon vkivel
végigrohan a nevezetességeken vkivel
végigszáguld a látnivalókon vkivel
végigszáguld a nevezetességeken vkivel

to rush through one's prayers

gyorsan ledarálja az imáit
sietve ledarálja az imáit

to rush sy into an undertaking

vállalkozásba belevisz vkit
vállalkozásba beugrat vkit

to rush in where angels fear to tread

meggondolatlanul fog kényes ügy elintézésébe
vigyázatlanul fog kényes ügy elintézésébe

to rush an ambulance to the scene of an accident

gyorsan mentőautót visz egy baleset színhelyére
mentőautóval száguld egy baleset színhelyére

rush!

sürgős!

rushy

nád-
nádból való
szittyó formájú
szittyóval, kákával benőtt

rusher

biz Aust rámenős, belemenős ember
gyors munkás
energikus ember