round jelentése magyarul a szótárban

Összesen 144 jelentés felelt meg a keresésnek. round magyarulround meaning in english
Határozószó
A szó gyakorisága:A round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentése
Példamondatok
Wolves were howling round the fences last winter. = A télen farkasok üvöltöttek a kerítés tövében, körös-körül.
At midnight I went on deck, and to my mate's great surprise put the ship round on the other tack. = Éjfélkor fölmentem a fedélzetre, és az elsőtiszt nagy döbbenetére átfordítottam a hajót a parthoz közelítő csapásra.
Elöljárószó
A szó gyakorisága:A round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentése
körül
túl
közel
tájban
Példamondatok
Are you going round the world too? = Hát kegyed is a világot utazza körül?
There is another cent-shop round the corner. = A sarkon túl találsz egy másik boltot.
round midday = déltájban
Főnév
A szó gyakorisága:A round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentése
Többes száma: rounds
karéj
vizit

daily round

napi feladatok, rutinmunkák
Példamondatok
What round will I knock you out in? = Hányadik menetben üsselek ki?
Nobody got off a single round. = Senki nem adott le egyetlen lövést sem.
Melléknév
A szó gyakorisága:A round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentése
Középfoka: rounder
Felsőfoka: the roundest
Példamondatok
Knights of the Table Round = a Kerekasztal Lovagjai
Ige
A szó gyakorisága:A round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentéseA round gyakorisága, jelentése
Ragozás: to round, rounded, rounded
Inges alak: rounding
E/3: rounds
megkerül

round something down

lekerekít valamit valamennyire

round something of

lekerekít valamit, befejez valamit

round on somebody

rátámad valakire, nekiesik valakinek

round out

kigömbölyödik
Példamondatok
Go round, to be on the safe side. = Biztonságosabb, ha megkerüljük.

round jelentése kifejezésekben

round game

akárhányan játszható játék

round hand

gömbölyű betűs írás

round trip

körutazás
oda-vissza utazás
oda-vissza út

round about

körül
tájban

round dance

körtánc

round dozen

kerek tucat

round plane

körgyalu

round number

kerek szám

round shoulders

csapott váll
csapott vállak

round the clock

állandóan
éjjel-nappal

daily round

mindennapi kerékvágás

to go round

forog
kerülő úton megy
kézről kézre jár
körben jár
megkerül

to round on

ellene fordul és elárul
lehord
váratlanul rátör

to round up

felhajt
felkerekít
összegyűjt
összeterel

to round out

kigömbölyödik
kikerekít

to fuss round

fontoskodik
sürgölődik
tesz-vesz

to hand round

körbe ad
köröz

to rail round

körülkerít

to round upon

ellen fordul és elárul
lehord
váratlanul rátör

to take round

körülhordoz

to talk round

kerülgeti a témát
meggyőz
rábeszél

to bring round

elhoz
elvisz
feléleszt
magához térít
magával hoz
megnyer
megtérít más nézetre
rábeszél
rávesz

taken all round

mindent összevéve

to get round sy

leszerel vkit
levesz a lábáról vkit
meglágyítja vki szívét

to get sy round

magához térít vkit

have a look round

hátranéz
körülnéz

to pop round to sy

átszalad vkihez

to be round with sy

kereken megmondja vkinek

have round shoulders

görbe háta van
görnyedt háta van
hajlott háta van

to go round the world

körülutazza a világot

to pass round the hat

gyűjt
gyűjtést rendez
tányéroz

my head is going round

szédülök

not enough to go round

nem jut mindenkinek

to be round the corner

bekövetkezése bármikor várható
küszöbön áll

to wreathe sg round sg

körülcsavar vmit vmivel
körülfon vmit vmivel
körülteker vmit vmivel
körülövez vmit vmivel

slowly round the corner

lassan befordulni

to go round an obstacle

körülkerüli az akadályt

to get round to everybody

mindenkihez sorban odamegy
mindenkit sorra kerít

to take sy round the waist

megfogja a derekát vkinek
átkarol vkit
átölel vkit

to wheel round one's chair

székestől hátra fordul
székét átfordítja
székét áttolja