to rive jelentése magyarul a szótárban

Összesen 120 jelentés felelt meg a keresésnek. to rive magyarulto rive meaning in english

rive jelentése magyarul a szótárban

Összesen 120 jelentés felelt meg a keresésnek. rive magyarulrive meaning in english

rive jelentése kifejezésekben

to rive sg off

kihúz
kiragad
kitép
letép

to rive sg from sy

elragad vmit vkitől
elszakít vmit vkitől
eltép vmit vkitől

rived

széthasított

riven

hasogatott
hasított
megrepesztett
repesztett

river

favágó munkás
fehér csík
folyam
folyó
folyóvíz
hasogató munkás
hasító munkás
kötöző munkás
vízfolyás
áradat

rivet

szegecs

rivery

folyóhoz tartozó
folyószerű
sok folyójú

river bar

folyami torlasz
folyami zátony

river tug

folyami vontatóhajó

river load

lebegő anyag

river pier

mederpillér

river drift

folyami hordalék

river novel

családregény
folytatásos családregény
több kötetes családregény

river dredge

úszókotró

river ballast

folyami kavics

river control

folyószabályozás

river gunboat

folyami őrhajó
monitor

river frontage

folyóparti telek

rivers of lava

lávafolyam

river navigation

folyami hajózás

rivers of Hungary

Magyarország folyói
Magyarország vízhálózata

river of white running down the page

fehér csík

to rivet

szegecsel

open river

jégmentes folyó
nem befagyott folyó

by the river

folyó mellett

up the river

folyón felfelé

down the river

folyás irányában
folyón lefelé

head of a river

folyó eredete
folyó forrása

to bank a river

folyót gátak közé szorít

high up the river

folyó eredeténél
folyó felső folyásánál

to be up the river

börtönben van
dutyiban van

diamond extra river

szép vizű gyémánt
tisztatűz gyémánt

higher up the river

folyón felfelé

to row up salt river

elmerül a feledés homályába
választáson megbukik

to swim over a river

folyón átúszik
folyót átúszik

bridge over the river

folyón átvezető híd
folyót átszelő híd

harnessing of a river

folyószabályozás

regulation of a river

folyószabályozás

to rive, rived, riven

felhasad
felhasít
felreped
felszakad
felszakít
felszánt
kifoszt
kirabol
leszakít
letép
megpukkad (nevetéstől)
megszakad (szív)
repeszt
széthasad
széthasít
szétrepeszt

improvement of a river

folyószabályozás