rise jelentése magyarul a szótárban

Összesen 174 jelentés felelt meg a keresésnek. rise magyarulrise meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A rise gyakorisága, jelentéseA rise gyakorisága, jelentéseA rise gyakorisága, jelentéseA rise gyakorisága, jelentéseA rise gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to rise, rose, risen
Inges alak: rising
E/3: rises

rise képe

rise jelentese magyarul

rise above something

leküzd valamit, felülemelkedik valamin

rise against somebody

fellázad valaki ellen
Példamondatok
Why does the sun rise in the east? = Miért keleten kel fel a nap?
Hot air would rise, cold air would sink. = A meleg levegő felemelkedik, a hideg lesüllyed.
Főnév
A szó gyakorisága:A rise gyakorisága, jelentéseA rise gyakorisága, jelentéseA rise gyakorisága, jelentéseA rise gyakorisága, jelentéseA rise gyakorisága, jelentése
Többes száma: rises
magaslat

rise jelentése kifejezésekben

rise level

felső szint

rise of day

hajnal
pitymallat

rise of arch

boltív nyúlmagassága
boltívmagasság
ív nyúlmagassága

rise of step

lépcső homloklap
lépcsőfok magassága

rise of vault

boltív nyúlmagassága
ív nyúlmagassága

rise to power

hatalomra kerülés

rise in prices

áremelkedés
áremelés

rise of stairs

lépcső homloklap
lépcsőfok magassága

rise and shine!

ébredj vígan!

rise of the moon

holdfölkelte

rise of the tide

dagály
víz áradása

rise in the ground

talaj hirtelen emelkedése

rise of half a tone

fél hanggal magasabbra emelés

rise of the curtain

függöny felgördülése

rise in blood-pressure

vérnyomás emelkedése

rise and fall of the sea

árapály

rise of the steel-hammer

acélkalapács ütése

high rise

toronyház

volt rise

feszültségemelkedés

to rise boldly

meredeken emelkedik

to rise to view

feltűnik
láthatóvá válik

high rise building

toronyház

to give rise to sg

alkalmat ad vmire
alkalmat szolgáltat vmire
előidéz vmit
létrehoz vmit
okoz vmit

to rise to eminence

kitünteti magát
magas méltóságot ér el
magas rangra emelkedik
magas állásba jut
magas állásba kerül

to rise to the bait

bekapja a csalétket

to rise in the world

előbbre jut az életben

to rise to affluence

jómódba kerül
meggazdagszik

to rise to high rank

magas rangra emelkedik

to rise with the lark

tyúkokkal kel

it makes my gorge rise

felfordul a gyomrom tőle
kavarog a gyomrom tőle
undor fog el tőle
undorodom tőle
émelyedem tőle

to rise form the ranks

alacsony sorból küzdi fel magát
közkatonából tiszt lesz
legénységi sorból lép elő

have its rise in swhere

ered vhol (folyó)

to get a rise out of sy

becsap vkit
felbosszant vkit
feldühít vkit
felingerel vkit
kihoz a sodrából vkit
megtéveszt vkit
rászed vkit

to rise to the occasion

helyzet magaslatára emelkedik

it makes my stomach rise

felkavarodik tőle a gyomrom
mindjárt hányok tőle
émelyít

to speculate on the rise

hosszra játszik
hosszra spekulál
áremelkedésre játszik
áremelkedésre spekulál

to take a rise out of sy

becsap vkit
felbosszant vkit
feldühít vkit
felingerel vkit
kihoz a sodrából vkit
megtéveszt vkit
rászed vkit

to make sy's stomach rise

felkavarja vkinek a gyomrát
émelyít vkit

to take its rise in swhere

ered vhol (folyó)

his fortunes are on the rise

kilátásai javulnak