return jelentése magyarul a szótárban

Összesen 77 jelentés felelt meg a keresésnek. return magyarulreturn meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A return gyakorisága, jelentéseA return gyakorisága, jelentéseA return gyakorisága, jelentéseA return gyakorisága, jelentéseA return gyakorisága, jelentése
Ragozás: to return, returned, returned
Inges alak: returning
E/3: returns

return képe

return jelentese magyarul

return jelentése kifejezésekben

return bend

U-alakú csőcsatlakozás
U-görbület
U-hajlás
U-hajlítás

return match

visszavágó

return address

feladó neve és címe

return of income

jövedelem-bevallás

by return

postafordultával

in return

viszonzásul

bank return

jegybank kimutatás

snappy return

rugóval visszaállítás az eredeti helyzetbe

traffic return

forgalom-kimutatás

in return for sg

ellenszolgáltatásképpen
viszonzásul
vminek ellenében
vminek fejében

to return profit

hasznot hoz

capital return tax

osztalékadó

point of no return

kritikus pont

to return a verdict

döntést hoz
ítéletet hoz

to return to reason

észhez tér

to return a negative

tagadó választ ad
tagadólag válaszol

to return to the fray

visszatér a küzdelembe
újra harcolni kezd

to return empty-handed

dolgavégezetlenül tér vissza

to return one's income

jövedelmet bevall

to return thanks for sg

megköszön vmit

to return to the charge

ellentámadást kezd
visszavág
újrakezd

he vowed he would never return

kijelentette, hogy többet nem jön vissza

to return a gun to the firing position

fegyvert ismét tűzkésszé tesz

returns

statisztikai adatok

returned

visszatért

returnee

US szabadságos, leszerelő katona

returning

visszatérő

returnable

visszaküldendő
visszaküldhető
viszonozható

returnless

bevétel nélküli
hasznot nem hajtó
nyereség nélküli

election returns

választási eredmények

non-return valve

torlószelep
visszacsapó szelep

non-return handle

nem visszaütő fogantyú

many happy returns!

isten éltessen sokáig!

to be returned unopposed

ellenjelölt nélkül választják

will you still be here when I return?

itt leszel még, amikor visszajövök?