respond jelentése magyarul a szótárban

Összesen 58 jelentés felelt meg a keresésnek. respond magyarulrespond meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A respond gyakorisága, jelentéseA respond gyakorisága, jelentéseA respond gyakorisága, jelentéseA respond gyakorisága, jelentéseA respond gyakorisága, jelentése
Ragozás: to respond, responded, responded
Inges alak: responding
E/3: responds

respond képe

respond jelentese magyarul
Példamondatok
She do not respond. = Nem engedelmeskedik.

respond jelentése kifejezésekben

responds

felel

responded

válaszolt

respondent

alperes
válaszadó

responding

felel
felelés

respondence

megfelelés
válaszolás
összhang

respondency

megfelelés
respondence to a stimulus: reagálás ingerre
válaszolás
összhang

respondentia

jelzálog hajórakományra

correspondent

levelező
tudósító

corresponding

egyező
hasonlító
megfelelő

to correspond

levelez

correspondence

egyezés
hasonlóság
kapcsolat
levelezés
megfelelés
összefüggés
összhang

correspondently

egyezően
megfelelően

correspondingly

egyezően
hasonlóan

war correspondent

haditudósító

corresponding entry

egyező könyvelés

corresponding train

csatlakozó vonat

to correspond to sg

megfelel vminek

corresponding angles

megfelelő szögek

special correspondent

különtudósító

to correspond with sg

megegyezik vmivel
összhangban van vmivel

corresponding to the original

eredetivel egyező

corresponding member of a society

társaság levelező tagja
társulat levelező tagja

principle of corresponding states

megfelelő állapotok tétele

to conduct the correspondence of a firm

vállalat levelezését intézi

I can't cope with all the correspondence

nem győzöm a sok levél megválaszolását
nem tudok a levelezéssel megbirkózni