relate jelentése magyarul a szótárban

Összesen 53 jelentés felelt meg a keresésnek. relate magyarulrelate meaning in english24h szótárgarancia - topszótár.hu
Ige
A szó gyakorisága:A relate gyakorisága, jelentéseA relate gyakorisága, jelentéseA relate gyakorisága, jelentéseA relate gyakorisága, jelentéseA relate gyakorisága, jelentése
Ragozás: relate, related, related
Inges alak: relating
E/3: relates

I can relate to that

megértem, meg tudom érteni
csillag

relate jelentése kifejezésekben

I shall relate as follows

alábbiakban közlöm

related

kapcsolódó

relater

elbeszélő

relatedness

kapcsolat
rokonság
összefüggés

related to mining

bányászati

prelate

egyházi ember
főpap
pap
prelátus

misrelate

pontatlanul mond el vmt

prelatess

apátnő
fejedelemasszony
prelátus felesége
prelátus, főpap szeretője

unrelated

kapcsolattal nem rendelkező
nem rokon
vonatkozással nem rendelkező
össze nem függő

correlated

korrelatív
korrelációban levés
kölcsönösen összefüggő
viszonylagos fogalom

misrelated

pontatlanul elmondott

interrelate

kölcsönös kapcsolatba, viszonyba hoz

interrelated

egymástól függő
kapcsolatban levő
kölcsönös kapcsolatban levő
összefüggésben levő

to correlate

viszonyít
összefüggésbe hoz
összefüggésben van

to correlate to sg

viszonyít vmihez
összefüggésben van vmivel

to be nearly related

közeli rokonságban vannak

to correlate with sg

viszonyít vmihez
összefüggésbe hoz vmivel
összefüggésben van vmivel

subsidy related to export

export dotációja
exporttámogatás