register jelentése magyarul a szótárban

Összesen 61 jelentés felelt meg a keresésnek. register magyarulregister meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A register gyakorisága, jelentéseA register gyakorisága, jelentéseA register gyakorisága, jelentéseA register gyakorisága, jelentéseA register gyakorisága, jelentése
Ragozás: to register, registered, registered
Inges alak: registering
E/3: registers
Főnév
A szó gyakorisága:A register gyakorisága, jelentéseA register gyakorisága, jelentéseA register gyakorisága, jelentéseA register gyakorisága, jelentéseA register gyakorisága, jelentése
Többes száma: registers
Példamondatok
The Member States shall have access to the register data concerning their own fleet. = A tagállamok a saját flottájuk vonatkozásában hozzáférnek a nyilvántartás adataihoz.

register a mortgage jelentése kifejezésekben

register

anyakönyv
hangterjedelem
jegyzék
jelzőkészülék
katalógus
nyilvántartás
nyilvántartó könyv
nyilvántartó napló
névjegyzék
osztálykönyv
regiszter
számláló

to register

ajánlva ad fel
anyakönyvez
beiktat
bejegyez
bejelenti magát
besoroz
beír
egybeesik
egymásba illeszkedik
egymásba illeszkednek
felad
feliratkozik
feljegyez
iktat
jegyzékbe foglal
jegyzékbe vesz
jegyzőkönyvbe foglal
jegyzőkönyvbe vesz
jelez
kifejez
lajstromoz
mutat
nyilvántartásba vesz
nyilvántartó jegyzékbe vesz
pontosan egybevág
pécéz
regisztert állít
regisztrál
soregyent állít
összeműködnek