reference library jelentése magyarul a szótárban

Összesen 16 jelentés felelt meg a keresésnek. reference library magyarulreference library meaning in english

reference a kifejezésszótárban

reference book

kézikönyv
segédkönyv

reference mark

utalójel

reference work

kézikönyv
segédkönyv

reference number

hivatkozási szám

frame of reference

koordinátarendszer

in reference to sg

vmire vonatkozóan
vmivel kapcsolatban

point of reference

alappont
szintjel
vonatkoztatási pont

terms of reference

hatáskör

have reference to sg

vonatkozik vmire

without reference to sg

függetlenül vmitől