reference book jelentése magyarul a szótárban

Összesen 16 jelentés felelt meg a keresésnek. reference book magyarulreference book meaning in english

reference a kifejezésszótárban

reference mark

utalójel

reference work

kézikönyv
segédkönyv

reference number

hivatkozási szám

reference library

kézikönyvtár

frame of reference

koordinátarendszer

in reference to sg

vmire vonatkozóan
vmivel kapcsolatban

point of reference

alappont
szintjel
vonatkoztatási pont

terms of reference

hatáskör

have reference to sg

vonatkozik vmire

without reference to sg

függetlenül vmitől