refer jelentése magyarul a szótárban

Összesen 90 jelentés felelt meg a keresésnek. refer magyarulrefer meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A refer gyakorisága, jelentéseA refer gyakorisága, jelentéseA refer gyakorisága, jelentéseA refer gyakorisága, jelentéseA refer gyakorisága, jelentése
Ragozás: to refer, referred, referred
Inges alak: referring
E/3: refers

refer képe

refer jelentese magyarul

refer to somebody/something

hivatkozik valakire/valamire, utal valakire/valamire

refer to somebody/something

folyamodik valakihez/valamihez

refer to somebody/something

vonatkozik valakire/valamire
Példamondatok
Refer to special instructions/safety data sheet. = Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

refer jelentése kifejezésekben

I refer to you

önre célzok
önről beszélek

to refer sy to sy

küld vkit vkihez
utal vkit vkihez
utasít vkit vkihez

to refer to a fact

tényre hivatkozik
tényre utal
tényt említ
tényt felhoz
tényt megemlít

to refer to a document

okiratra hivatkozik

to refer a matter to sy

üggyel vkihez fordul
ügyet vki elé terjeszt

to refer to an authority

hatósághoz fordul

this does not refer to you

ez nem vonatkozik önre

to refer a cheque to drawer

csekk beváltását megtagadja

I refer to the passage quoted

hivatkozom az idézett részletre
utalok az idézett részletre

we will not refer to it again

erre nem fogunk többet hivatkozni
erre nem fogunk többet utalni
erről nem beszélünk többet

to refer oneself to sy's decision

aláveti magát vki döntésének

I shall have to refer to the board

ki kell kérnem az igazgatóság véleményét

to refer ill temper to indigestion

rosszkedvet emésztési zavarokra vezet vissza

to refer the case to another court

ügyet más bírósághoz tesz át

to refer a question to sy's judgement

kérdést vki ítéletére bíz

refers

azonosít

referee

bíró
játékvezető

reference

ajánlás
ajánlólevél
célzás
felvilágosítás
hivatkozás
kapcsolat
referencia
tájékoztatás
utalás
vonatkozás

referring

vonatkozólag

referendum

népszavazás

referred pain

beteg testrésztől távol jelentkező fájdalom
kisugárzó fájdalom

reference book

kézikönyv
segédkönyv

reference mark

utalójel

reference work

kézikönyv
segédkönyv

referring to sg

hivatkozással vmire

reference number

hivatkozási szám

reference library

kézikönyvtár

referred to drawer

forduljon a kibocsátóhoz

referring to your letter

hivatkozással levelükre

to prefer

jobban szeret

preference

előny
kedvezmény

preferment

előléptetés
kedvezményben részesítés
kedvezés

preferential

kedvezményes

cross-reference

utalás (könyvben)

frame of reference

koordinátarendszer

in reference to sg

vmire vonatkozóan
vmivel kapcsolatban

point of reference

alappont
szintjel
vonatkoztatási pont

terms of reference

hatáskör

have reference to sg

vonatkozik vmire

to be referred to as

emlegetik vhogy
hívják vhogy
nevezik vhogy