recoil rod jelentése magyarul a szótárban

Összesen 30 jelentés felelt meg a keresésnek. recoil rod magyarulrecoil rod meaning in english

recoil a kifejezésszótárban

recoil loader

automatafegyver
hátrasiklás közben öntöltő fegyver

recoil reducer

hátrasiklás-csökkentő

to recoil from a degrading action

lealázó cselekedettől visszahőköl
lealázó cselekedettől visszaretten

to feel the recoil of one's own folly

saját ostobaságának a következményeit érzi

recoiler

csörlő
vitla

recoilect

emlékezetébe idéz vmt
szigorított, obszerváns ferencrendi
visszaemlékezik
visszagondol vmre

recoiling

hátravonulás
hátrálás
legombolyítás
megdöbbenés
megtorpanás
visszaborzadás
visszahőkölés
visszahúzódás
visszarettenés
visszarúgás
visszavonulás
visszaütés

recoilless

hátrasiklás nélküli

recoil-check

hátrasiklást szabályozó készülék

recoil-slide

csővezető szán
járom