recess jelentése magyarul a szótárban

Összesen 67 jelentés felelt meg a keresésnek. recess magyarulrecess meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A recess gyakorisága, jelentéseA recess gyakorisága, jelentéseA recess gyakorisága, jelentéseA recess gyakorisága, jelentéseA recess gyakorisága, jelentése
Többes száma: recesses
Példamondatok
We break for a quick recess at four-thirty. = Fél ötkor rövid szünetet tartunk.
Ige
A szó gyakorisága:A recess gyakorisága, jelentéseA recess gyakorisága, jelentéseA recess gyakorisága, jelentéseA recess gyakorisága, jelentéseA recess gyakorisága, jelentése
Ragozás: to recess, recessed, recessed
Inges alak: recessing
E/3: recesses
Példamondatok
DeVasher recessed the conversation. = DeVasher felfüggesztette a beszélgetést.

recess jelentése kifejezésekben

recess square

mélyített négyzet

recess lighting

süllyesztett világítás

recess of the jury

zsüri visszavonulása

to recess school

kiadja a vakációt
tanévet bezár

recessed

süllyesztett

recessing

falfülke
kifúrás

recession

fülke
gazdasági pangás
gazdasági pangás <US
visszavonulás

recessive

hátrafelé, visszafelé mozgó
nyelvt első, elülső szótagra átkerülő hangsúly

recessional

visszavonulási

precession

előrehaladás
precesszió

precessional

precessziós

in the secret recesses of the heart

a szív titkos rejtekében

in the deepest recesses of the country

az ország legeldugottabb helyein
az ország legtávolabbi zugaiban