rating jelentése magyarul a szótárban

A rating a rate ige inges alakja is.
Összesen 163 jelentés felelt meg a keresésnek. rating magyarulrating meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A rating gyakorisága, jelentéseA rating gyakorisága, jelentéseA rating gyakorisága, jelentéseA rating gyakorisága, jelentéseA rating gyakorisága, jelentése
Többes száma: ratings

rating képe

rating jelentese magyarul
Példamondatok
When Morphological rating is carried out, it must be done using an approved recording system. = Ha sor kerül morfológiai értékelés végrehajtására, ezt valamely jóváhagyott nyilvántartási rendszer segítségével kell elvégezni.

rate jelentése magyarul a szótárban

A rating a rate ige inges alakja is.
Összesen 163 jelentés felelt meg a keresésnek. rate magyarulrate meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A rate gyakorisága, jelentéseA rate gyakorisága, jelentéseA rate gyakorisága, jelentéseA rate gyakorisága, jelentéseA rate gyakorisága, jelentése
Többes száma: rates
árfolyam
szint
Példamondatok
It was true that their mortality rate had been high, but some had survived. = Igaz, hogy körükben magas volt a halálozási arány, de voltak túlélők is.
flat rate = egységes díjszabás
It is the sheer rate of acceleration that is as terrifying as anything else. = A növekedés mértéke tehát a legelkeserítőbb az egészben.
exchange rate = átváltási árfolyam
flow rate = átfolyási sebesség
Ige
A szó gyakorisága:A rate gyakorisága, jelentéseA rate gyakorisága, jelentéseA rate gyakorisága, jelentéseA rate gyakorisága, jelentéseA rate gyakorisága, jelentése
Ragozás: to rate, rated, rated
Inges alak: rating
E/3: rates
Példamondatok
Your talents were under-rated. = Alábecsültük az emberi képességeket.

rating jelentése kifejezésekben

ratings

közlegények
matrózok

crating

csomagolórekesz (kerékpáré stb. )

grating

ablakrács
ajtórács
aknarács
alapozási rács
alaprács
bántó
csikorgás
csikorgó
diffrakciós rács
fapárkány
fapárkányos díszítés
fülhasogató
fülsértő
fülsértő hang
hajórács
járórács
kellemetlen
kínos
lécezet
nyikorgás
nyikorgó
reszelék
roszogó
rács
rácskerítés
rácsozat
rácssűrűség
szűrőlap
súrlódás

prating

badar beszéd
badarságokat beszélő
csacsogás
csacsogó
fecsegés
fecsegő
hiábavaló beszéd
locsogás

derating

névleges érték csökkentése

gratings

reszelék

disrating

lefokozás

operating

operációs

vibrating

remegő
rezgő
vibráló

generating

alkotó
fejlesztő
termelő

macerating

elmállasztó
fogyasztó
foszlató
soványító

moderating

fénytompító üveg

obturating

dugulás
eldugulás
eltömés
eltömődés
elzárás
elzáró
tömítő

separating

elválasztva

evaporating

bepároló csésze, edény
elpárolgó
gőzzé váló

integrating

integráló

penetrating

belehatoló
metsző
orrfacsaró
tisztán látó
átható
éles
élesen látó

adulterating

hamisító

ameliorating

feljavító
megjavító

deflagrating

robbanás erejét csökkentő keverék

exasperating

bosszantó
idegesítő

exhilarating

felvidító
üdítő

invigorating

erősítő
pezsdítő
élénkítő

regenerating

felélesztő
megújító
regeneráló
visszaszerző
élesztő
újjáalkotó
újjászervező

commiserating

együttérző

grating floor

lécezett padozat

penetratingly

metszően
áthatóan
élesen

refrigerating

fagyasztó
hűtő

vibrating arm

lengőkar

operating lamp

műtőlámpa

operating room

műtő

preponderating

túlnyomó

commiseratingly

együttérzően

obturating ring

olajelzáró gyűrű
olajvisszatartó gyűrű

operating table

műtőasztal

vibrating drier

vibrátoros szárító

vibrating roller

nyalóhenger

vibrating screen

rázórosta

operating theatre

műtő

lower-deck ratings

közlegények
legénység
matrózok