rate jelentése magyarul a szótárban

Összesen 104 jelentés felelt meg a keresésnek. rate magyarulrate meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A rate gyakorisága, jelentéseA rate gyakorisága, jelentéseA rate gyakorisága, jelentéseA rate gyakorisága, jelentéseA rate gyakorisága, jelentése
Többes száma: rates
árfolyam
szint
Példamondatok
It was true that their mortality rate had been high, but some had survived. = Igaz, hogy körükben magas volt a halálozási arány, de voltak túlélők is.
flat rate = egységes díjszabás
It is the sheer rate of acceleration that is as terrifying as anything else. = A növekedés mértéke tehát a legelkeserítőbb az egészben.
exchange rate = átváltási árfolyam
flow rate = átfolyási sebesség
Ige
A szó gyakorisága:A rate gyakorisága, jelentéseA rate gyakorisága, jelentéseA rate gyakorisága, jelentéseA rate gyakorisága, jelentéseA rate gyakorisága, jelentése
Ragozás: to rate, rated, rated
Inges alak: rating
E/3: rates
Példamondatok
Your talents were under-rated. = Alábecsültük az emberi képességeket.

rate jelentése kifejezésekben

rate of fire

tűzgyorsaság

rate of march

menetsebesség

rate of speed

sebesség foka

rate of wages

bérszint

rate of living

életforma
életmód
életszínvonal

rate of freight

fuvarozási díjtétel

rate of charging

terhelés mértéke

rate of exchange

beváltási árfolyam
kényszerárfolyam
tőzsdei árfolyam
valutaárfolyam
átváltási árfolyam

rate of interest

kamatláb

bank rate

leszámítolási kamatláb

base rate

alapbér

flat rate

egységes díjszabás
átalánydíj
átalányár

poor rate

szegényadó

that rate

ennyire
ezen az alapon
ha ez így megy tovább
ily módon
ilyen körülmények közt
ilyen mértékben
ilyen módon
így

this rate

ennyire
ezen az alapon
ha ez így megy tovább
ily módon
ilyen körülmények közt
ilyen mértékben
ilyen módon
így

basic rate

alapbér

pulse rate

érverés gyakorisága
érverés szaporasága

common rate

napi ár

growth rate

növekedési ráta

at this rate

ha ez így megy tovább

current rate

napi árfolyam

pension rate

kosztkamat
kosztpénz

setting rate

elszámolási kulcs
elszámolási árfolyam

discount rate

leszámítolási kamatláb

exchange rate

beváltási árfolyam
tőzsdei árfolyam
valutaárfolyam
átváltási árfolyam

marriage rate

házasulási arányszám

turnover rate

forgási sebesség

at the rate of

vmilyen sebességgel

telephone rate

telefon-előfizetési díj

advertising rate

hirdetési díj

conventional rate

szerződéses vámtétel

to buy at high rate

magas áron vesz vmit
magas áron vásárol vmit
nagy összeget fizet vmiért

to value sg at a low rate

kevésre becsül vmit

at the rate of six per cent

hat százalékos kamatra

to drive at a dangerous rate

hajmeresztő sebességgel hajt
veszélyes sebességgel hajt

at a rate of fifty miles an hour

óránként ötven mérföldes sebességgel

pauperism increased at a fearful rate

a pauperizmus ijesztő mértékben nőtt

wages at the rate of three pounds per week

heti három fontos bér
átlagban heti három fontos bér

to live at the rate of four hundred pounds a year

évi négyszáz fontból él

ratel

Mellivora ratel
méhészborz