raid jelentése magyarul a szótárban

Összesen 89 jelentés felelt meg a keresésnek. raid magyarulraid meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A raid gyakorisága, jelentéseA raid gyakorisága, jelentéseA raid gyakorisága, jelentéseA raid gyakorisága, jelentéseA raid gyakorisága, jelentése
Többes száma: raids
razzia
Példamondatok
What if General Marks wanted to cover the whole thing up, staged a raid in Las Calinas? = Mi van akkor, ha Marks tábornok el akarta tussolni az egész ügyet, és megrendezett egy rajtaütést Las Calinas-ban?
Ige
A szó gyakorisága:A raid gyakorisága, jelentéseA raid gyakorisága, jelentéseA raid gyakorisága, jelentéseA raid gyakorisága, jelentéseA raid gyakorisága, jelentése
Ragozás: to raid, raided, raided
Inges alak: raiding
E/3: raids

raid jelentése kifejezésekben

air raid

légitámadás

hit raid

rajtaütésszerű támadás

fast raid

lefutás (futballban)

police raid

razzia

nuisance raid

zavaró támadás

propaganda raid

röpcédulaszórás

to raid orchards

kifosztja a gyümölcsösöket

to raid a country

betör egy országba
végigfosztogat egy országot
végigpusztít egy országot
végigrabol egy országot

to raid the bears

kontreminál

to raid the shorts

kontreminál

to make a raid into a country

betör egy országba
végigfosztogat egy országot
végigpusztít egy országot

to make a raid upon a country

betör egy országba
végigfosztogat egy országot
végigpusztít egy országot

raider

alacsonyan támadó vadászrepülőgép
fosztogató
kalóz
kalózhajó
rabló
rajtaütést végrehajtó katona
rajtaütést végrehajtó repülő
támadást végrehajtó katona
támadást végrehajtó repülő
támadó

braid

copf
fonat
hajfonat
paszomány
szegély
zsinór

afraid

félő
megijedt

braided

fonatos
fonott
paszományos

braider

huzalszigetelő gép
tex zsinórverő gép

embraid

befon (hajat)

unbraid

kifon
szétfon (kötelet, hajfonatot stb. )

upbraid

dorgál
korhol
megdorgál
megpirongat
megszid
pirongat
szemrehányást tesz

air-raid

légitámadás

to braid

befon
copfba fon
paszománnyal díszít
szegélyez
zsinóroz
összefon

unafraid

nem félő
nem kétségbeesett

underaid

titokban támogat, segít

unbraided

fonatlan

netbraider

hálófonó
hálókészítő

upbraiding

pirongatás
szemrehányás
szidás

looped braid

csomós paszományáru

air-raid alarm

légiriadó

air-raid shelter

óvóhely

air-raid precautions

légoltalom
légó
polgári védelem

to be unafraid of sg

nem fél vmitől

to be desperately afraid

rettenetesen fél

they are afraid of each other

félnek egymástól

to be afraid of one's own shadow

saját árnyékától is fél