race jelentése magyarul a szótárban

Összesen 171 jelentés felelt meg a keresésnek. race magyarulrace meaning in english

race jelentése kifejezésekben

arms race

fegyverkezési verseny

flat race

síkfutás

relay race

staféta
váltófutás

pulling race

evezős verseny

marathon race

maratoni futás

to race about

hajszolt iramban ide-oda száguld
hajszolt iramban ide-oda utazgat

to race along

gyorsan fut
rohan
sebesen fut
száguld
vágtat

to row a race

evezőversenyen vesz részt
versenyt evez

to run a race

versenyt fut

I'll race you!

fussunk versenyt!
versenyezzünk!

to race through

keresztülhajszol
keresztülhajt

give-and-take race

hendikep verseny

to race for a firm

autógyár képviseletében versenyez

to race the engine

üresen járatja a motort

to give up the race

feladja a versenyt

to race away a fortune

vagyont elkölt a lóversenyen
vagyont ellóversenyez
vagyont elver a lóversenyen

to race through a bill

törvényjavaslatot keresztülhajszol

to race past a competitor

ellenfelet elhagy

to race sy through a country

kutyafuttában beutaztat vkivel egy országot

he used to race me off my feet

mindig olyan iramot diktált, amit nem bírtam

to win a race with a nice balance in hand

kényelmesen megnyer egy versenyt
könnyedén megnyer egy versenyt
megerőltetés nélkül megnyer egy versenyt

racer

versenygép (autó, csónak)
versenyló
versenyző

raceme

fürtvirágzat

race-track

lóversenypálya
versenypálya

racecourse

lóversenypálya
versenypálya

brace

derékszalag
dúc
dúcfa
egy pár
fogszabályozó
furdancs
gyógyfűző
hintó felfüggesztő szíjazata
járógép
kapcsolójel
kapcsos zárójel
kapocs
kocsi felfüggesztő szíjazata
merevítő lemez
merevítő rúd
merevítő szalagvas
pergőhúr
pánt
támasz
vaskapocs
vállszalag
összekötő rúd
összekötő szalagvas

ungraced

báj nélküli
kedvesség nélküli
kellem nélküli
nem tisztelt

foot-race

futóverseny
síkfutás

head-race

nyomócsatorna

her grace

hercegné őfőméltósága
hercegné őkegyelmessége

mill-race

malomárok

black races

fekete faj
fekete fajok
négerek

hurdle-race

akadályverseny
gátfutás

alpine races

alpesi számok
alpesi versenyszámok

shuttle-race

vetélőpálya

brace and bit

furdancs

herb of grace

ruta

by god's grace

isten kegyelméből

to be disgraced

kegyvesztetté válik

to brace oneself

nekigyürkőzik