put up with jelentése magyarul a szótárban

A put up with a put up with ige múltidejű alakja is.
Összesen 39 jelentés felelt meg a keresésnek. put up with magyarulput up with meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A put up with gyakorisága, jelentéseA put up with gyakorisága, jelentéseA put up with gyakorisága, jelentéseA put up with gyakorisága, jelentéseA put up with gyakorisága, jelentése
Ragozás: to put up with, put up with, had put up with
Inges alak: putting up with
E/3: puts up with
Példamondatok
You have to put up with your father's rude behaviour. = Bele kell törődnöd apád durva viselkedésébe.

put a kifejezésszótárban

put on your hat!

tegye fel a kalapját!

to put in use

befog vmit használatba

to put sy off

elveszi az étvágyát

to put on side

adja a bankot
adja az előkelőt
falsot ad
felvág
henceg
hetvenkedik
megjátssza magát
nagyképűsködik
pózol
pöffeszkedik

to put through

alávet
befejez
keresztüljuttat
kitesz
megvalósít
sikeresen elintéz
sikeresen véghezvisz
végrehajt
átnyom
áttaszít
áttol

to put in action

elindít
megindít
működésbe hoz

to put in repair

helyreállít
javít
javításba ad
megjavít
tataroz

to put in plaster

gipszbe tesz

to put into force

alkalmaz (törvényt)
hatályba léptet

to put out to sea

kifut a tengerre
tengerre kel