put out jelentése magyarul a szótárban

A put out a put out ige múltidejű alakja is.
Összesen 48 jelentés felelt meg a keresésnek. put out magyarulput out meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A put out gyakorisága, jelentéseA put out gyakorisága, jelentéseA put out gyakorisága, jelentéseA put out gyakorisága, jelentéseA put out gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: put out, put out, put out
Inges alak: putting out
E/3: puts out

tüzet

elolt
Példamondatok
The firemen managed to quickly put out the fire. = A tűzoltóknak gyorsan sikerült eloltaniuk a tüzet.

put a kifejezésszótárban

put on your hat!

tegye fel a kalapját!

to put in use

befog vmit használatba

to put sy off

elveszi az étvágyát

to put on side

adja a bankot
adja az előkelőt
falsot ad
felvág
henceg
hetvenkedik
megjátssza magát
nagyképűsködik
pózol
pöffeszkedik

to put through

alávet
befejez
keresztüljuttat
kitesz
megvalósít
sikeresen elintéz
sikeresen véghezvisz
végrehajt
átnyom
áttaszít
áttol

to put in action

elindít
megindít
működésbe hoz

to put in repair

helyreállít
javít
javításba ad
megjavít
tataroz

to put in plaster

gipszbe tesz

to put into force

alkalmaz (törvényt)
hatályba léptet

to put out to sea

kifut a tengerre
tengerre kel