put on jelentése magyarul a szótárban

A put on a put on ige múltidejű alakja is.
Összesen 53 jelentés felelt meg a keresésnek. put on magyarulput on meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A put on gyakorisága, jelentéseA put on gyakorisága, jelentéseA put on gyakorisága, jelentéseA put on gyakorisága, jelentéseA put on gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to put on, put on, put on
Inges alak: putting on
E/3: puts on

clothes

felvesz, felhúz

make up

sminkel, felvisz (arcra)

music, movie

berak

a play at the theatre

bemutat

to put something onto something

rárak, kivet
fogad
Példamondatok
I'm just gonna put on a bit of make up. = Felteszek egy kis sminket.
I'll put the kettle on. = Felrakom a teafőzőt.
I'll put some music on. = Rakok be zenét.
John has put on some weight. = John meghízott egy kicsit.
The company is putting on Shakespeare's The Taming of the Shrewd. = A társulat Shakespeare Makrancos hölgyét mutatja be.
She isn't annoyed, she's just putting it on. = Nincs megbántódva, csak tetteti.
The government puts a 10% extra tax on cigarette. = A kormány plusz 10%-os adót rak a cigarettára.
I wouldn't put my money on her win. = Nem tenném a pénzem a győzelmére.

put a kifejezésszótárban

put on your hat!

tegye fel a kalapját!

to put in use

befog vmit használatba

to put sy off

elveszi az étvágyát

to put on side

adja a bankot
adja az előkelőt
falsot ad
felvág
henceg
hetvenkedik
megjátssza magát
nagyképűsködik
pózol
pöffeszkedik

to put through

alávet
befejez
keresztüljuttat
kitesz
megvalósít
sikeresen elintéz
sikeresen véghezvisz
végrehajt
átnyom
áttaszít
áttol

to put in action

elindít
megindít
működésbe hoz

to put in repair

helyreállít
javít
javításba ad
megjavít
tataroz

to put in plaster

gipszbe tesz

to put into force

alkalmaz (törvényt)
hatályba léptet

to put out to sea

kifut a tengerre
tengerre kel