put jelentése magyarul a szótárban

A put a put ige múltidejű alakja is.
Összesen 220 jelentés felelt meg a keresésnek. put magyarulput meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A put gyakorisága, jelentéseA put gyakorisága, jelentéseA put gyakorisága, jelentéseA put gyakorisága, jelentéseA put gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to put, put, put
Inges alak: putting
E/3: puts

put képe

put jelentese magyarul

put about

irányt változtat

put over

megértet, elhalaszt

put round

körülnéz

put together

összetesz, összerak, összeállít
Példamondatok
Put your hands on your knees! = Tedd a kezed a térdedre!

put jelentése kifejezésekben

put on your hat!

tegye fel a kalapját!

to put in use

befog vmit használatba

to put sy off

elveszi az étvágyát

to put on side

adja a bankot
adja az előkelőt
falsot ad
felvág
henceg
hetvenkedik
megjátssza magát
nagyképűsködik
pózol
pöffeszkedik

to put through

alávet
befejez
keresztüljuttat
kitesz
megvalósít
sikeresen elintéz
sikeresen véghezvisz
végrehajt
átnyom
áttaszít
áttol

to put in action

elindít
megindít
működésbe hoz

to put in repair

helyreállít
javít
javításba ad
megjavít
tataroz

to put in plaster

gipszbe tesz

to put into force

alkalmaz (törvényt)
hatályba léptet

to put out to sea

kifut a tengerre
tengerre kel

to put in the time

agyonüti az időt
kitölti az időt

to put it on thick

otrombán hízeleg

to put sg in action

elindít vmit
folyamatba helyez vmit
megindít vmit
működésbe hoz vmit

to put to a carriage

lovakat befog

to put in an estimate

költségelőirányzatot benyújt
költségvetést benyújt

to put sy in the hole

kellemetlen helyzetbe hoz vkit
kényes helyzetbe hoz vkit
kínos helyzetbe hoz vkit

to put sy on the spot

kinyír vkit
meggyilkol vkit
rövid úton végez vkivel

to put up a good show

szép teljesítményt ér el

to put a premium on sg

nagyon fontosnak tart vmit
nagyon kívánatosnak tart vmit
nagyon szükségesnek tart vmit

to put a spell over sy

megbabonáz vkit
megigéz vkit

to put restraint on sy

fékez vkit
korlátoz vkit
mérsékel vkit

to put sg to the proof

kipróbál vmit
próbára tesz vmit

to put on one's clothes

felöltözik

to put on the war-paint

felkészül

to put sy on a pedestal

piedesztálra emel vkit

to put the helm to port

balra fordítja a kormányt

if I may put it that way

ha szabad így kifejeznem magam

to put an edge to a tool

szerszámot kiélesít
szerszámot megélesít

to put in an hour's work

egy óra hosszat dolgozik
egyórai munkát végez

to put on a serious look

szigorú tekintetet vesz fel
szigorú tekintetet ölt fel

to put a plan into action

tervet megvalósít
tervet végrehajt

to put a premium on lying

buzdít a hazudozásra

to put one's pen to paper

tollat fog
tollat ragad
írni kezd

I don't know how to put it

nem tudom hogy közöljem
nem tudom, hogy közöljem

to put the key in the lock

beteszi a kulcsot a zárba

to put up the money for sg

előteremti a pénzt vmire

to put sg out of one's head

elveti vminek a gondolatát
nem gondol tovább vmire

to put virtue before wealth

gazdagság fölé helyezi az erényt

to put sy on the right track

helyes nyomra vezet vkit

to put a thorn in sy's pillow

bajba kever vkit