push jelentése magyarul a szótárban

Összesen 153 jelentés felelt meg a keresésnek. push magyarulpush meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A push gyakorisága, jelentéseA push gyakorisága, jelentéseA push gyakorisága, jelentéseA push gyakorisága, jelentéseA push gyakorisága, jelentése
Ragozás: to push, pushed, pushed
Inges alak: pushing
E/3: pushes

push képe

push jelentese magyarul
tol, lök, taszít

push somebody about/around

rángat valakit, erőszakoskodik valakivel

push along

indul, elmegy

push ahead/forward/on

kitartóan folytatja tevékenységét

push somebody/something aside

félrelök valakit/valamit

push back

visszatol, visszanyomul

push for something

erőltet valamit

push forward

tolakszik, nyomul

push off

eltol, ellök, elmegy

push through

előbújik, átbújik, átnyom, átver, becsap

push something up

feltol, feljebb nyom
Példamondatok
You push and I will pull. = Te tolod, én húzom.
I do not call the police, but do not push me! = Nem hívom a zsarukat, de ne kényszeríts!
Főnév
A szó gyakorisága:A push gyakorisága, jelentéseA push gyakorisága, jelentéseA push gyakorisága, jelentéseA push gyakorisága, jelentéseA push gyakorisága, jelentése
Többes száma: pushes
banda

push jelentése kifejezésekben

push bar to open!

tolni!

at a push

végszükség esetén

to push by

előrenyomul vmi mellett

to push in

behatol
belök
benyom
benyomul
betol

to push on

hajt
siettet
sürget

to push up

felnyom
feltol

to push off

elhúzza a csíkot
ellöki a csónakot a parttól
elmegy
eltaszít
eltol
lelép

to push out

eltaszít
eltol
gyökeret hajt
kidug
kihajt (rügyet)
kirúg
rügyezik

to push back

visszalök
visszanyom
visszatol

to push over

felborít
feldönt

to push along

továbbmegy
továbbsiet

to push aside

félrelök

don't push me!

ne lökdöss!
ne taszigálj!

to make a push

beleadja az erejét
támadást indít

to push around

erőszakoskodik

to get the push

kirúgják az állásából

to push oneself

boldogul az életben
karriert csinál
tolakszik
törtet

to push through

előbújik
sikeresen véghezvisz
véghezvisz
áttolakszik

time to push off

ideje hazamenni
ideje menni

to push a person

közbenjár vkiért
protezsál vkit

to be in the push

benne van a buliban
benne van a dologban

man of push and go

rámenős ember

to push an article

terjeszt egy árucikket

to push on with sg

előrehalad vmivel
halad vmivel

to push the button

megnyomja a gombot

to push the door to

bevágja az ajtót

to push an advantage

kihasználja az előnyt

to push a wheelbarrow

taligát tol

to push one's demands

szorgalmazza követeléseinek teljesítését

to push one's fortune

boldogul az életben
karriert csinál
megcsinálja a szerencséjét

to push the advantage

kihasználja az előnyt

to push sy for payment

szorongat vkit, hogy fizessen
szorít vkit, hogy fizessen
sürget vkit, hogy fizessen
zaklat vkit, hogy fizessen

to push up the daisies

alulról szagolja az ibolyát

to push as far as Paris

párizsig hatol
párizsig nyomul

to push oneself forward

törtet

to push things to extremes

élére állítja a dolgokat

to push one's way into swhere

elvergődik vhová

to push one's way through the crowd

keresztültolakszik a tömegen
áttolakszik a tömegen
átvergődik a tömegen

pushy

rámenős
törtető

pusher

betoló rúd
betűkilökő kar
csilletoló
fúrómester
kábítószer-kereskedő
tolató
toló
tolóka
törtető ember