proportion jelentése magyarul a szótárban

Összesen 72 jelentés felelt meg a keresésnek. proportion magyarulproportion meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A proportion gyakorisága, jelentéseA proportion gyakorisága, jelentéseA proportion gyakorisága, jelentéseA proportion gyakorisága, jelentéseA proportion gyakorisága, jelentése
Többes száma: proportions

proportion képe

proportion jelentese magyarul
hányad, rész

proportions

méretek
Példamondatok
That is the proportion. = Ez az a rész.
Ige
A szó gyakorisága:A proportion gyakorisága, jelentéseA proportion gyakorisága, jelentéseA proportion gyakorisága, jelentéseA proportion gyakorisága, jelentéseA proportion gyakorisága, jelentése
Ragozás: to proportion, proportioned, proportioned
Inges alak: proportioning
E/3: proportions
Példamondatok
I proportioned a lot of milk. = Sok tejet adagoltam ki.

proportion jelentése kifejezésekben

proportion factor

arányossági tényező

to bear proportion to sg

arányban áll vmivel

in inverse proportion to sg

fordított arányban vmivel

proportions

méretek
tagoltság

proportional

aránylagos
arányos
megfelelő

proportioned

arányú

proportioner

adagoló

proportionate

aránylagos
arányos
megfelelő

proportioning

alakítás
arányos szétosztás
arányosítás
tagolás

proportionable

arányos

proportionably

arányosan

proportionally

aránylag
arányosan
vm arányában
vmhez viszonyítva

proportionless

aránytalan
aszimmetrikus

proportionment

arányba hozás
arányos elosztás, beosztás, kiszabás, kimérés

proportionalism

pol arányos képviseleti rendszer elve

proportionality

arányosság

proportionately

arányosan

proportionability

arányosság

proportional factor

arányossági tényező

proportional representation

arányos képviselet

disproportion

aránytalanság
egyenlőtlenség

unproportioned

aránytalan
rossz arányú

disproportioned

aránytalan
egyenlőtlen

misproportioned

aránytalan
rossz arányú
rosszul arányosított

disproportionate

aránytalan

ill-proportioned

aránytalan
aránytalanul tagolt

underproportioned

aránytalanul kicsiny

well-proportioned

arányos
arányosan tagolt

disproportionately

aránytalanul
egyenlőtlenül

disproportionateness

aránytalanság

evenly proportioned share

egyforma arányban szétosztott osztalék
egyforma arányban szétosztott részesedés

nicely proportioned design

arányos minta

to be directly proportional to

egyenes arányban van vmivel

to assume considerable proportions

nagy méreteket ölt