pride jelentése magyarul a szótárban

Összesen 58 jelentés felelt meg a keresésnek. pride magyarulpride meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A pride gyakorisága, jelentéseA pride gyakorisága, jelentéseA pride gyakorisága, jelentéseA pride gyakorisága, jelentéseA pride gyakorisága, jelentése
Többes száma: prides
falka, csapat

pride of China/India

imafüzérfa, miatyánkcserje, olvasószemfa
Példamondatok
Thorby felt bitter pride. = Thorby keserű büszkeséget érzett.
Ige
A szó gyakorisága:A pride gyakorisága, jelentéseA pride gyakorisága, jelentéseA pride gyakorisága, jelentéseA pride gyakorisága, jelentéseA pride gyakorisága, jelentése
Ragozás: to pride, prided, prided
Inges alak: priding
E/3: prides

pride oneself (up)on (doing) something

henceg valamivel, dicsekszik valamivel, hivalkodik valamivel, büszke valamire
Példamondatok
Leto prided himself on telling a good story. = Leto büszke volt arra, ha jó történetet mesélt.

pride jelentése kifejezésekben

false pride

rosszul értelmezett büszkeség
önhittség
önteltség

family pride

családi büszkeség

to take pride in sg

büszke vmire
büszkélkedik vmivel
dicsekszik vmivel

that pride of theirs

az az átkozott büszkeségük

to pocket one's pride

erőt vesz a büszkeségén
legyőzi büszkeségét

to pride oneself on sg

büszkélkedik vmivel
kérkedik vmivel

to be eaten up with pride

majd felveti a gőg

prideful

arrogáns
büszke
dölyfös
gőgös
pökhendi

prideless

büszkeség nélküli
gőg nélküli

prideling

gőgös, dölyfös, arrogáns ifjú

pridefully

büszkén
dölyfösen
gőgösen

pridefulness

arrogancia
büszkeség
dölyfösség
gőgösség
pökhendiség