pound jelentése magyarul a szótárban

Összesen 105 jelentés felelt meg a keresésnek. pound magyarulpound meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A pound gyakorisága, jelentéseA pound gyakorisága, jelentéseA pound gyakorisága, jelentéseA pound gyakorisága, jelentéseA pound gyakorisága, jelentése
Többes száma: pounds

pound képe

pound jelentese magyarul
ól, karám
Példamondatok
Ring the silver on the four-pound weight! = Az ezüstöt ütögesse hozzá a négyfontos súlyhoz!
There are here banknotes: fifty pound, and ten. = Itt vannak ezek a bankók: ötven font meg tíz font.
Ige
A szó gyakorisága:A pound gyakorisága, jelentéseA pound gyakorisága, jelentéseA pound gyakorisága, jelentéseA pound gyakorisága, jelentéseA pound gyakorisága, jelentése
Ragozás: to pound, pounded, pounded
Inges alak: pounding
E/3: pounds
üt, ver, dönget
Példamondatok
I pound on the Sutherlands' door. = Megdöngetem Sutherlandék ajtaját.

pound jelentése kifejezésekben

to pound down

lesújt

to sell by the pound

fontszám árusít
fontszámra árusít

we each earn one pound

fejenként egy fontot keresünk
mindegyikünk egy fontot keres

we earn one pound each

fejenként egy fontot keresünk
mindegyikünk egy fontot keres

have one's pound of flesh

adóstól a teljes összeget könyörtelenül követeli

ten cents a pound on the hoof

fontja tíz cent élősúlyban

to exact one's pound of flesh

adóstól a teljes összeget könyörtelenül követeli

to demand one's pound of flesh

adóstól a teljes összeget könyörtelenül követeli

poundal

műsz erő mértékegysége a láb-font rendszerben

pounder

döngölő
könnyű mozsár
könnyű mozsártörő
zúzó

compound

elegy
fogolytábor
gépcsoport
keverék
kompozíció-
körülkerített európai ház
megosztott expanziójú gép
műanyag
több részű
vegyület
vegyülék
összetett
összetett szelvény
összetett szó
összetétel

to expound

kifejt
magyaráz
megmagyaráz
értelmez

compounding

keverés
vegyítés

to compound

egyezkedik
egyezséget köt
elegyít
elintéz
elrendez
kever
kiegyezik
kompaundál
kényszeregyezséget köt
megegyezik
rendez
vegyít
összekever
összetesz

two-pounder

két font súlyú

compound eye

összetett szem

five-pounder

ötfontos

compound leaf

összetett levél

compound word

összetett szó

compound cable

többszörös kábel

compound steel

ötvözött acél

solid compound

egybeírt összetétel

compound fabric

kettős szövet
többszörös szövet

compound number

vegyes szám

compound pulley

csigasor

compound circuit

kevert áramkör
összetett áramkör

compound larceny

betöréses lopás
minősített lopás

compound subject

összetett alany

compound winding

vegyes tekercselés

thousand-pounder

ezer fontnál nagyobb jövedelmű ember
ezerfontos bankjegy

compound fracture

nyílt csonttörés

compound interest

kamatos kamat

hyphened compound

kötőjeles összetétel
kötőjellel írt összetétel

compound catchword

összetett címszó

compound fractions

emeletes tört
összetett tört

to compound a debt

adósságot konszolidál

five pounds too much

öt fonttal több a kelleténél

to compound a felony

feljelentéstől eláll

to compound for a tax

adóállományban állapodik meg
megváltja adókötelezettségeit

to compound a medicine

orvosságot készít