possess jelentése magyarul a szótárban

Összesen 92 jelentés felelt meg a keresésnek. possess magyarulpossess meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A possess gyakorisága, jelentéseA possess gyakorisága, jelentéseA possess gyakorisága, jelentéseA possess gyakorisága, jelentéseA possess gyakorisága, jelentése
Ragozás: to possess, possessed, possessed
Inges alak: possessing
E/3: possesses

possess képe

possess jelentese magyarul

possess a woman

közösül egy nővel
Példamondatok
They possess caged futars. = Kalitkába zárt futárokkal rendelkeznek.

possess jelentése kifejezésekben

to possess a skill

szakképzettséggel rendelkezik

possessed

birtokos esetben használt
genitívuszban használt
megszállott

possessor

birtokos
tulajdonos

possession

birtoklás
megszállottság

possessive

birtokos
birtokosi

possessory

birtokbahelyezési kérelem
birtokkereset-indítás
birtoklás jogcíme
birtoklási
possessive: birtokos eset
possessivepronoun: birtokos névmás

possessions

gyarmatok
javak
vagyon

possessiveness

kisajátítási törekvés
törekvés, akarat hatalmában tartásra

repossess

tulajdonába visszahelyez
újrabirtokol

unpossessed

el nem foglalt
hatalmába nem kerített
hatalmában nem tartott
nem birtokol vmt
senki által nem birtokolt, bírt (föld, ingóság stb. )

dispossessor

kisajátító
trónfosztó

prepossessed

prepossess sy in favour of sy, sg: vkt elfogulttá tesz vk, vm
befolyásol
elfogulttá tesz
javár
prepossess sy against sy, sg: vkt elfogulttá tesz vk, vm ellen
vkre kedvező hatást gyakorol

repossession

visszaszerzés
újbóli birtokbavétel

dispossession

megfosztás

prepossessing

megnyerő
rokonszenves

prepossession

elfogultság

to dispossess

megfoszt

to prepossess

elfogulttá tesz
hatással van rá
áthat

self-possessed

higgadt
magán uralkodni tudó

underpossessed

US vagyontalan
szegény

unprepossessed

elfogulatlan
előítéletmentes

well possessed

gazdag

self-possession

higgadtság
önuralom

unprepossessing

ellenszenves

like one possessed

mint egy megszállott

to be possessed by sg

hatalmában tartja vmi
vmi hatalmában tartja

to hold possession of

birtokol

to put into possession

birtokba helyez

to take possession of sg

birtokba vesz vmit
megszerez vmit

to be in possession of sg

birtokában van vminek

to put in possession of sg

vminek birtokába juttat

actual possession of realty

ingatlan tényleges birtoka

have sg in one's possession

birtokában van vminek

to enter into possession of sg

birtokba vesz vmit
megszerez vmit

to struggle like all possessed

küzd mint a fenevadak