pose jelentése magyarul a szótárban

Összesen 152 jelentés felelt meg a keresésnek. pose magyarulpose meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A pose gyakorisága, jelentéseA pose gyakorisága, jelentéseA pose gyakorisága, jelentéseA pose gyakorisága, jelentéseA pose gyakorisága, jelentése
Ragozás: pose, posed, posed
Inges alak: posing
E/3: poses

pose képe

pose jelentese magyarul
Példamondatok
The discovery still posed many problems. = A felfedezés még sok problémát felvetett.
Főnév
A szó gyakorisága:A pose gyakorisága, jelentéseA pose gyakorisága, jelentéseA pose gyakorisága, jelentéseA pose gyakorisága, jelentéseA pose gyakorisága, jelentése
Többes száma: poses
kezdés
Példamondatok
He broke his pose. = Megtörte a testtartását.

pose jelentése kifejezésekben

to pose as

szerepel

to pose for the all together

meztelenül áll modellt

poser

fogas kérdés
szigorú kihallgató
szigorú vizsgáztató

poseur

nagyképű férfi
pózoló férfi

purpose

cél
szándék
terv

supposed

feltételezett
látszólagos
állítólagos

to expose

exponál
felfed
kiállít
közszemlére tesz
leleplez
megvilágít
mutogat

to impose

kiró
kivet
nyakába varr
rárak
rátesz

to oppose

ellenáll
szembehelyezkedik
szembeállít

unopposed

ellenállás nélkül
ellenállás nélküli
nem ellenzett

on purpose

szándékosan

to compose

alkot
eldönt
komponál
képez
rendez

to dispose

elintéz
elrendel
elrendez
megszabadul
rendelkezik
túlad

to propose

ajánl
indítványoz
tervez

to purpose

szándékol
tervez

to suppose

feltesz
feltételez
gondol
képzel
megkíván

all-purpose

minden célra alkalmas
minden célra megfelelő

overexposed

túlexponált

purposeless

céltalan
hiábavaló

set purpose

feltett szándék
szilárd elhatározás

ill-disposed

rosszindulatú

to interpose

közbehelyez
közbelép
közbeszól
közbetesz
közbevet
közbeveti magát
közvetít
megjegyzést tesz

to juxtapose

egymás mellé helyez

to transpose

felcserél
más hangnembe áttesz
transzponál
áthelyez
áttesz

to predispose

fogékonnyá tesz vmire
hajlandóvá tesz vmire
prediszponál

photo-composer

fényszedőgép

public purposes

közcél

to expose to sg

kitesz vminek

as opposed to sg

vmivel ellentétben

to be indisposed

gyengélkedik
rosszul érzi magát

he is supposed to

azt mondják róla

to bear a purpose

szándékában áll

to repose oneself

lepihen

superimposed title

bekopírozott cím
bemásolt cím
ráfilmezett felirat

to give sy a poser

fogas kérdést tesz fel vkinek

to propose a toast

felköszönt vkit
iszik vkinek az egészségére
pohárköszöntőt mond

debility of purpose

akaratgyengeség
határozatlanság
jellemgyengeség
tétovaság

to be composed of sg

áll vmiből

to be disposed to sg

hajlamos vmire
hajlandó vmire
kész vmire

to interpose a remark

közbeszól
megjegyzést tesz