porta jelentése magyarul a szótárban

Összesen 113 jelentés felelt meg a keresésnek. porta magyarulporta meaning in english

porta jelentése kifejezésekben

portal

bejárat

portage

fuvardíj
szállítás

portable

hordozható
szállítható

portative

műsz hordképességű

portamento

zene hangsiklás

portability

hordozhatóság
szállíthatóság

portableness

szállíthatóság

important

fontos
jelentős

reportage

riporterstílus
riportstílus
riportázs

exportable

exportálható

importable

importálható

importance

fontosság

reportable

bejelentésre érdemes
„kézzelfogható”
érdemleges (hír, baleset stb. )

asportation

jogtalan eltulajdonítás

deportation

deportálás
elhurcolás
kitoloncolás
száműzés

exportation

exportálás
kivitel

importantly

fontoskodva
nagyképűen
nagyképűsködve
nagymértékben befolyásol vmt
szempontjábó

importation

behozatal
import
importálás

supportable

alátámasztható
elviselhető
igazolható
kibírható

transportal

elszállítás

unimportant

elhanyagolható
jelentéktelen
lényegtelen
nem arcátlan
nem fontos
szerény

colportageGB

könyvterjesztés

inexportable

exportálhatatlan
nem exportálható

transportage

US vasúti szállítás
forgalomszabályozó pont
gépjármű-telephely
kényszermunka büntetőgyarmaton, fegyenctelepen
transportation agent: szállítmányozó
transportation stocks: vasútrészvények

transportant

elbűvölő
elragadó
extázisba hozó
magával ragadó

unimportance

fontosság hiánya
jelentéktelenség

all-important

mindennél fontosabb

insupportable

elviselhetetlen
kibírhatatlan
szörnyű
tarthatatlan
tűrhetetlen

insupportably

elviselhetetlenül
kibírhatatlanul

reimportation

ker újrabehozatal
áruké
újrabevitel

transportable

szállítható

unsupportable

elviselhetetlen
tarthatatlan (álláspont)

self-important

beképzelt
elbizakodott
fontoskodó
gőgös
önhitt
öntelt

transportation

autóbuszjegy
deportálás
fuvardíj
fuvarozás
szállítás
szállítóeszközök
villamosjegy
viteldíj

self-importance

beképzeltség
elbizakodottság
fontoskodás
önhittség
önteltség

untransportable

elszállíthatatlan
nem szállítható

of prime importance

alapvető fontosságú
elsőrendű fontosságú

of capital importance

döntő fontosságú
nagy fontosságú

means of transportation

szállítóeszköz
szállítóeszközök

to play an important part

fontos szerepet játszik