pons jelentése magyarul a szótárban

Összesen 95 jelentés felelt meg a keresésnek. pons magyarulpons meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A pons gyakorisága, jelentéseA pons gyakorisága, jelentéseA pons gyakorisága, jelentéseA pons gyakorisága, jelentéseA pons gyakorisága, jelentése
Többes száma: pontes

pons jelentése kifejezésekben

sponson

hajó oldalának kiszélesedése
kiálló alkatrész hajó oldalán

sponsor

ajánló
jótálló
keresztanya
keresztapa
kezes
szponzor

weapons

fegyverek

crampons

kőmarkoló
mezőg kúszónövényekhez

response

felelet
reagálás
reakció
visszhang
válasz
válaszolás
érzelmi visszahatás

sponsion

nemzetközi megállapodás, szerződés aláírása erre való kellő
felhatalmazás nélkül a megerősítés fenntartása mellett
személyes jótállás, kezeskedés

responses

válaszok

responsion

elnyerésére Oxfordban
ir felelet

responsive

felelő
fogékony
készséges
válaszoló
érzékeny

responsory

antifona
responsorium

sponsorial

jótálló
pártoló
védnöki

to sponsor

felel
jótáll
kezeskedik
költségeit viseli
patronál
szponzorál
támogat

responsible

felelős
megbízható

sponsorship

támogatás
védnökség

irresponsive

egykedvű
flegmatikus személy
közönyös
nem reagáló, válaszoló

unresponsive

hűvös
lelkében visszhangot nem érző
nehezen reagáló
nem fogékony
nem reagáló
tartózkodó

corresponsive

hozzáillő
megegyező
megfelelő

irresponsible

beszámíthatatlan
felelőssé nem tehető
felelőtlen
megbízhatatlan

responsibility

felelősség

responsiveness

fogékonyság
érzékenység

responsibleness

accept responsibility for sg: felelősséget vállal
do sg on one's own responsibility: saját felelősségére tesz vmt
felelősség
felelősséget vállal vmért
post of responsibility: felelős állás

irresponsibility

felelőtlenség
meggondolatlanság

unresponsiveness

tartózkodó magatartás

in response to sg

eleget téve vminek
válaszolva vmire

unresponsive engine

lassan gyorsuló motor
lusta motor
nehezen gyorsuló motor

joint responsibility

egyetemleges felelősség

in responsible quarters

felelős helyen
felelős körökben
illetékes helyen
illetékes körökben

assumable responsibility

elvállalható felelősség

to be responsible for sg

felelős vmiért

to met with a warm response

kedvező fogadtatásra talál
kedvező visszhangra talál

to meet with a warm response

kedvező fogadtatásra talál
kedvező visszhangra talál

to sneak out of responsibility

kihúzza magát a felelősség alól

to bear the responsibility of sg

felelősséget vállal vmiért
felelősséggel tartozik vmiért

to take the responsibility on sy's shoulders

másra hárítja a felelősséget

to shift the responsibility on sy's shoulders

másra hárítja a felelősséget