politic jelentése magyarul a szótárban

Összesen 70 jelentés felelt meg a keresésnek. politic magyarulpolitic meaning in english

politic jelentése kifejezésekben

body politic

népközösség
állam

politick

US politizál
részt vesz a politikai életben

politico

US GB elít. politikai kalandor

politics

politikai
politikai elv
politikai meggyőződés

political

politikai

politicly

agyafúrtan
körültekintően
politikai szempontból
politikailag
politikusan
ravaszul

politician

politikus

politicize

politikai jelleget ad
politikai szemszögből néz
politizál

politically

agyafúrtan
körültekintően
politikai szempontból
politikailag
politikusan
ravaszul

politicalize

átpolitizál

politicaster

zugpolitikus

political asylum

politikai menedékjog

political dry-rot

politikai bomlás

political economy

közgazdaságtan
politikai gazdaságtan

political science

államtudomány

political affiliations

politikai hovatartozás
politikai kapcsolatok

political testimonization

politikai múlt igazolása

impolitic

célt tévesztett
hibás
meggondolatlan
nem célravezető
nem politikus
oktalan
ügyetlen

apolitical

akit nem érdekel a politika
apolitikus politikamentes
politikailag közömbös

geopolitics

geopolitika

impoliticly

hibásan
meggondolatlanul
nem célra vezetően
nem okosan
nem politikusan

unpolitical

apolitikus politikailag közömbös
politikailag helytelen, célszerűtlen

geopolitical

geopolitikai

nonpolitical

apolitikus politikamentes
politikailag közömbös

geopolitician

geopolitikai szakértő

cosmopolitical

kozmopolitikai

party politics

pártpolitikai

to play politics

cselszövésen töri a fejét
intrikákon töri a fejét
intrikál
ármánykodik

to go into politics

politikai pályára megy

to engage in politics

politikára adja magát