poetic licence jelentése magyarul a szótárban

Összesen 21 jelentés felelt meg a keresésnek. poetic licence magyarulpoetic licence meaning in english

poetic a kifejezésszótárban

poetic justice

költői igazságszolgáltatás

poetics

költészettan

poetical

költői

poeticize

költői formába önt
költői színben tüntet fel
költőileg feldolgoz
költőivé tesz
megénekel
versben megénekel

poetically

költői formában
költőien
költőileg

poetical works

költői művek

unpoetic

prózai

unpoetical

költőietlen
prózai

mythopoetic

mítoszalkotó
mítoszteremtő

onomatopoetic

hangfestő
hangutánzó