plot jelentése magyarul a szótárban

Összesen 97 jelentés felelt meg a keresésnek. plot magyarulplot meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A plot gyakorisága, jelentéseA plot gyakorisága, jelentéseA plot gyakorisága, jelentéseA plot gyakorisága, jelentéseA plot gyakorisága, jelentése
Többes száma: plots

plot képe

plot jelentese magyarul
pontsor
Példamondatok
I studied the plot. = Tanulmányoztam a tervrajzot.
Ige
A szó gyakorisága:A plot gyakorisága, jelentéseA plot gyakorisága, jelentéseA plot gyakorisága, jelentéseA plot gyakorisága, jelentéseA plot gyakorisága, jelentése
Ragozás: to plot, plotted, plotted
Inges alak: plotting
E/3: plots
tervez, forral
Példamondatok
You plotted against me! = Összeesküvést terveztetek ellenem!

plot jelentése kifejezésekben

building plot

házhely
telek
építkezési terület

a plot of land

egy darab föld

to hatch a plot

rossz tervet forral
összeesküvést sző

to kill a plot in the egg

csírájában elfojtja a tervet

they were ensnarled in the plot

belekeveredtek az összeesküvésbe

plotty

forralt bor

plotful

cselekkel, összeesküvésekkel teli
tervekkel teli

plotter

rajzgép
térképszerkesztő
összeesküvő

plotless

bonyodalommentes
cselekmény nélküli

plottage

mezőg tagosítási értéknövekedés

plotting

cselszövény
cselszövés
helyszínrajz-készítés
terepfelvétel
térképezés
térképre felrakás
térképre vitel
ábrázolás görbékkel
összeesküvés

plotting board

terepasztal

plotting paper

milliméterpapír

byplot

mellékcselekmény

complot

összeesküvés
összeesküvést sző

marplot

fontoskodó kerékkötő

splotch

folt
fröccsenés
maszat
paca

subplot

mellékcselekmény

grassplot

gyepes terület

underplot

mellékcselekmény

complotter

összeesküvő

to splotch

beken
bemaszatol
bemázol
bepacáz
foltot ejt
pacát ejt
összeken
összepacáz

counterplot

ellencsellel meghiúsít
ellencselszövény
ellenterv
ravaszul, fondorlattal, csellel félrevezet, kijátszik vkt
tervet, cselszövényt