plain jelentése magyarul a szótárban

Összesen 135 jelentés felelt meg a keresésnek. plain magyarulplain meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A plain gyakorisága, jelentéseA plain gyakorisága, jelentéseA plain gyakorisága, jelentéseA plain gyakorisága, jelentéseA plain gyakorisága, jelentése
Középfoka: plainer
Felsőfoka: the plainest

plain képe

plain jelentese magyarul
Példamondatok
That is plain enough. = Ez elég világos.
Főnév
A szó gyakorisága:A plain gyakorisága, jelentéseA plain gyakorisága, jelentéseA plain gyakorisága, jelentéseA plain gyakorisága, jelentéseA plain gyakorisága, jelentése
Többes száma: plains
Példamondatok
This is a big plain. = Ez egy nagy alföld.
Határozószó
A szó gyakorisága:A plain gyakorisága, jelentéseA plain gyakorisága, jelentéseA plain gyakorisága, jelentéseA plain gyakorisága, jelentéseA plain gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.
Példamondatok
I said it plain. = Érthetően mondtam.

plain jelentése kifejezésekben

plain cook

egyszerű szakácsnő
polgári szakácsnő

plain chant

egyszólamú ének

plain dealer

nyílt ember

plain cooking

egyszerű konyha
házi koszt
polgári konyha

plain sailing

egyszerű dolog
sima ügy

plain as pikestaff

egyszerű
nyilvánvaló
világos
világos, mint a vakablak

sweeping plain

hatalmas kiterjedésű síkság
messze elnyúló síkság
nagy kiterjedésű síkság

plaint

kereset
panasz
panasztétel
sirám

plainy

síkságokkal tarkított
vidék

plainly

egyszerűen
kereken
nyilvánvalóan
világosan
őszintén

plainnes

nyíltság

plainness

egyszerűség
nyíltság
síkság (vm sík volta)

plainsman

alföldi (ember)
alföldi ember

plainsong

gregorian ének

plaintext

nem rejtjelzett
nyílt szöveg

plaintiff

felperes
sértett

plaintive

panaszos
szomorú

plainwork

boszorkányöltés
fehérneművarrás
plain-work stich
tömőöltés

plainsfolk

alföldi, pusztai emberek
az alföldiek

plaintively

panaszosan
szomorúan

plaintiveness

panaszkodási hajlam
panaszosság

plainclothes man

nyomozó
titkosrendőr

plain-clothes man

nyomozó
titkosrendőr

plain-clothes detective

civil ruhás detektív
civil ruhás nyomozó

plain-clothes policeman

civil ruhás detektív
civil ruhás nyomozó

chaplain

káplán
lelkész

explains

megmagyaráz

complaint

baj
betegség
bántalom
panasz
reklamáció
vád

explained

megmagyarázott

explainer

magyarázó
megfejtő

peneplain

félsíkság
peneplén
lepusztult, erodált terület
tönkfelszín

chaplaincy

kápláni, lelkészi tisztség, hivatal

complainer

panaszos

floodplain

hullámtér
ártér
árvízjárta terület

misexplain

hamisan magyaráz vmt

to explain

indokol
kifejt
magyaráz
megmagyaráz
tisztáz

complainant

felperes
panaszos
panasztevő

explainable

igazolható
indokolható
megmagyarázható

to complain

panaszkodik

unexplained

megmagyarázatlan