piece jelentése magyarul a szótárban

Összesen 100 jelentés felelt meg a keresésnek. piece magyarulpiece meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A piece gyakorisága, jelentéseA piece gyakorisága, jelentéseA piece gyakorisága, jelentéseA piece gyakorisága, jelentéseA piece gyakorisága, jelentése
Többes száma: pieces

piece képe

piece jelentese magyarul
rész, darab
, műtárgy
Példamondatok
Have you got a piece of paper? = Van egy darab papírja?
The fifteen-sou piece fell into the water. = A tizenöt sous pénzdarab beleesett a vízbe.
Ige
A szó gyakorisága:A piece gyakorisága, jelentéseA piece gyakorisága, jelentéseA piece gyakorisága, jelentéseA piece gyakorisága, jelentéseA piece gyakorisága, jelentése
Ragozás: to piece, pieced, pieced
Inges alak: piecing
E/3: pieces

piece up

helyrehoz, kijavít

piece out

kiegészít, kitold, összerak

piece jelentése kifejezésekben

piece of junk

bóvli
eladhatatlan áru

piece by piece

darabonként
darabszám

piece of linen

rongy

piece of advice

jó tanács
tanács

piece of poetry

költemény
költői mű
vers

piece of furniture

bútordarab

piece for four hands

négykezes darab
négykezes zongoradarab

piece of impertinence

szemtelenség

piece that plays well

színre jól alkalmazható darab

piece that fits dead square

tökéletesen illeszkedő darab

piece that is not within one's range

vki tudását meghaladó zenedarab

loose piece

lejáró rész
leváló rész

in one piece

egyben

museum piece

muzeális darab
muzeális tárgy

to piece out

kiegészít
kitold
összerak

costume piece

jelmezes történelmi darab
jelmezes történelmi színdarab

a piece of land

egy darab föld

a piece of meat

egy darab hús

companion piece

ellendarab

insertion piece

betét
betétdarab

to play a piece

eljátszik egy zenedarabot
előad egy zenedarabot

a piece of candy

egy szem cukorka

repertoire piece

repertoár darab
állandó műsordarab
állandó műsorszám

a piece of string

egy darab madzag

to piece together

kiegészít
összeilleszt
összerak
összetold
összetoldoz
összeállít

a piece of furniture

egy bútordarab

fine piece of writing

jól megírt írásmű
szép írásmű

to take a piece out of sy

lehord vkit
letol vkit
összeszid vkit

brilliant piece of oratory

pompás beszéd
pompás szónoklat

delicate piece of machinery

érzékeny szerkezet

cannoneer who aims the piece

irányzó

to be all of a piece with sg

összeillik vmivel
összhangban van vmivel

to chip off a piece from a cup

csészét kicsorbít

to take a piece of work in hand

munkadarabot munkába vesz

right and wrong sides of a piece of cloth

kelme színe és fonákja
szövetdarab színe és fonákja

face-piece

gázálarc

show-piece

kiállítási darab
kiállítási példány

centre-piece

asztaldísz

cocking-piece

elsütőbillentyű
kakas

strutting-piece

keresztgerenda
keresztkötés