pick jelentése magyarul a szótárban

Összesen 261 jelentés felelt meg a keresésnek. pick magyarulpick meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A pick gyakorisága, jelentéseA pick gyakorisága, jelentéseA pick gyakorisága, jelentéseA pick gyakorisága, jelentéseA pick gyakorisága, jelentése
Ragozás: to pick, picked, picked
Inges alak: picking
E/3: picks

pick képe

pick jelentese magyarul
penget

pick up after somebody

rendet rak valaki után

pick at

beleköt valakibe

pick somebody/something off

egyenként lelő, egyenként leszed

pick on somebody

pikkel valakire

pick somebody/something out

kiszúr, kiválaszt, kiszemel, felismer

pick something over

átválogat

pick through something

átkutat valamit
Példamondatok
I will pick the most hopeless girl at this school... = Kiválasztom ennek az iskolának a legkétségbeesettebb lányát...
You pick it now, it will not germinate. = Ha most leszeditek, nem fog kikelni.
Do not pick your teeth, it is a bad habit! = Ne piszkáld a fogad, ez egy rossz szokás!
Can you pick up? = Fel tudod venni?
Pick off the stragglers! = Szedjétek le, aki leszakadt!
Főnév
A szó gyakorisága:A pick gyakorisága, jelentéseA pick gyakorisága, jelentéseA pick gyakorisága, jelentéseA pick gyakorisága, jelentéseA pick gyakorisága, jelentése
Többes száma: picks
csákány
pengető

pick jelentése kifejezésekben

pick of the bunch

java vminek
legjava vminek
vminek a legjava

to pick up

behúz (relé)
csákánnyal feltör
egészségileg rendbe jön
elfog
elsajátít
erőre kap
erősödik
felcsákányoz
felcsíp
felemel
felfedez
felfog
felkap
fellendül
felszed
felvesz
felépül
gyorsul
ismét rátalál
javul
keres
keres vmit
kiemel
lát
meggyorsul
megélénkül
mezőnyt választ
nekilendül
oldalt választ
rendbe jön
rendbe jön az egészsége
szerez
szert tesz
talpra áll
talál
összeismerkedik vkivel
összemarkol
összeszed
összeszedi magát

to pick off

egyenként lelő
leszed
letép

to pick a banjo

bendzsón játszik

to pick up on sg

felfigyel vmire
jól működik az agya
megért vmit
rábukik vmire
ráharap vmire
rámar vmire
vág az esze

to pick up on sy

elér vkit
utolér vkit

to pick one's way

óvatosan lépked

to pick to pieces

darabokra szed
ízekre szed

to pick up a wave

adást behangol
hullámsávot felvesz

to pick up weight

hízik

to pick oneself up

összeszedi magát

to pick up courage

bátorságot visszanyer

to pick up with sy

felszed vkit
ismeretségbe kerül vkivel
ismeretséget köt vkivel
összeismerkedik vkivel

to pick holes in sg

hibát keres vmiben
hibát talál vmiben

to pick one's teeth

fogát piszkálja

to pick sy's brains

kihasználja vkinek a tudását

to pick up a living

megélhetéshez jut
megélhetést szerez
megélhetést teremt

to pick up sg cheap

olcsón jut vmihez
potom pénzért szerez vmit

to pick up strength

erőre kap
felépül
újult erőre kap

the pick of the bunch

legjava vminek
vminek a legjava

to pick sy up sharply

alaposan ráolvas vkire
keményen megdorgál vkit
lekap vkit a tíz körméről

to pick up an aircraft

repülőgépet felfedez

to pick a quarrel with sy

beleköt vkibe
összevész vkivel

have a bone to pick with sy

elintéznivalója van vkivel
elszámolnivalója van vkivel

I'll pick you up at your house

majd érted megyek

picky

US slavu. aprólékoskodó
szőrszálhasogató

picked

csúcsos
díszes
eleje vminek
hegyes
hegyes végű
kecses
kiszemelt
kiválasztott
kiválogatott
legjava vminek
leszedett
szedett
szemelt
színe-java vminek
takaros
válogatott

picker

begyűjtő
bogyózó
bogyózó munkás
csákány
csákányozó
csákányozó munkás
fogvájó
forgatókapa
gyapotszedő gép
körömkés
marokszedő
ostorkalapács
osztályozó
osztályozó munkás
osztályozógép
pikker
pikkerrel dolgozó munkás
salakválogató
szedő
szedő munkás
szétszedő eszköz
szüretelő
tiloló munkás
verőfej
vágószerszám
válogató
válogató berendezés
válogató szedő
válogatógép
ércosztályozó
ércválogató
ütőfej

picket

cövek
járőr
karó
katonai különítmény
különítmény
sztrájkőr
sztrájkőrség
őrszem

pickle

ecetes lé
pác
savanyúság

pickup

alkalmi ismeretség
alkalmi szexuális partner
erkölcstelen nő
felszedés
fogás (rádióadásé)
gyorsulás
hangszedő
illegális áru átvétele
kisteherautó
kurva
ribanc
véletlen ismeretség
vétel (rádióadásé)

picked men

emberek legjava
emberek színe-java
kiválasztott emberek
válogatott emberek

picked ore

kézzel dúsított érc
válogatott érc

picket-boat

kis torpedónaszád

pickup place

húsvásár
szórakozóhely könnyű ismerkedési lehetőséggel

picker husker

kukoricacsőtörő- és fosztógép

pickle liquor

páclé

pick-up aerial

vevőantenna

pick-up tropper

könnyen feltehető védőponyva

picked dressing

durva faragás
felület-megmunkálás
stokkolás