physical jelentése magyarul a szótárban

Összesen 51 jelentés felelt meg a keresésnek. physical magyarulphysical meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A physical gyakorisága, jelentéseA physical gyakorisága, jelentéseA physical gyakorisága, jelentéseA physical gyakorisága, jelentéseA physical gyakorisága, jelentése
Középfoka: more physical
Felsőfoka: the most physical

physical képe

physical jelentese magyarul
testi, fizikai
Példamondatok
You will be in fine physical condition. = Jó fizikai állapotban leszel.
Főnév
A szó gyakorisága:A physical gyakorisága, jelentéseA physical gyakorisága, jelentéseA physical gyakorisága, jelentéseA physical gyakorisága, jelentéseA physical gyakorisága, jelentése
Többes száma: physicals
Példamondatok
How long has it been since your last physical? = Mennyi ideje voltál utoljára orvosi vizsgálaton?

physical jelentése kifejezésekben

physical force

fizikai erő
testi erő

physical optics

fénytan

physical aspects

fizikai sajátságok
fizikai szempontok
fizikai tulajdonságok

physical circuit

alapáramkör

physical culture

testedzés
testgyakorlat
testnevelés

physical science

természettan

physical therapy

fizikai terápia
fizikoterápia

physical strength

fizikai erő
testi erő

physical training

testedzés
testgyakorlat
testgyakorlás
testnevelés
torna

physical weakness

testi gyengeség

physical apparatus

fizikai kísérleti készülék

physical chemistry

fizikai kémia

physical exercises

testgyakorlat
torna

physical geography

fizikai földrajz

physical mineralogy

kristályfizika

physical impossibility

fizikai képtelenség
fizikai lehetetlenség

piece of physical apparatus

fizikai kísérleti készülék

physically

fizikai szempontból
fizikailag
természettanilag
testileg

physicality

fizikai állapot

geophysical

geofizikai

metaphysical

metafizikai

astrophysical

asztrofizikai

hyperphysical

metafizikai
természetfeletti

psychophysical

pszichofizikai

to be physically worn out

fizikailag megviselt