personal effects jelentése magyarul a szótárban

Összesen 20 jelentés felelt meg a keresésnek. personal effects magyarulpersonal effects meaning in english

personal a kifejezésszótárban

personal data

személyi adatok

personal touch

egyéni vonás

personal assets

ingó vagyon
személyes ingóságok

personal estate

ingó vagyon
személyi tulajdon

personal letter

magánlevél

personal safety

személyi biztonság

personal hygiene

testápolás

personal pronoun

személyes névmás

personal remarks

személyeskedő megjegyzések

personal equation

egyéni hozzáállás
egyéni álláspont