perfect jelentése magyarul a szótárban

Összesen 97 jelentés felelt meg a keresésnek. perfect magyarulperfect meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A perfect gyakorisága, jelentéseA perfect gyakorisága, jelentéseA perfect gyakorisága, jelentéseA perfect gyakorisága, jelentéseA perfect gyakorisága, jelentése
Középfoka: more perfect
Felsőfoka: the most perfect

perfect képe

perfect jelentese magyarul
kész, tiszta

perfect number

tökéletes szám

perfect cadence

tökéletes egész zárlat

the perfect tense

befejezett igealak, perfektum

perfect competition

tökéletes (piaci) verseny
Példamondatok
It is perfect. = Ez tökéletes.
Ige
A szó gyakorisága:A perfect gyakorisága, jelentéseA perfect gyakorisága, jelentéseA perfect gyakorisága, jelentéseA perfect gyakorisága, jelentéseA perfect gyakorisága, jelentése
Ragozás: to perfect, perfected, perfected
Inges alak: perfecting
E/3: perfects
Példamondatok
The man was perfecting something. = A férfi tökéletesített valamit.

perfect jelentése kifejezésekben

perfect ass

nagy szamár
ostoba tökfilkó

perfect scream

irtó klassz
meg kell tőle pukkadni

perfect nuisance

valóságos istenverése

past perfect

befejezett múlt
régmúlt

future perfect

befejezett jövő
befejezett jövő idő

present perfect

befejezett jelen

she is a perfect duck

bájos kis nő

to be in perfect trim

legnagyobb rendben van

practice makes perfect

gyakorlat teszi a mestert

perfecto

szivarfajta

perfecter

befejező
tökéletesítő

perfectly

teljesen
tökéletesen

perfecting

befejezés
bevégzés
hátoldalnyomás
javítás
ellenoldal nyomtatása
tökéletesítés

perfection

befejezés
elvégzés
tökéletesség
tökéletesítés
tökély

perfective

nyelvt szemlélet
tökéletesedő
tökéletesítő

perfectible

tökéletesíthető

perfectioner

befejező
tökéletesítő

perfectionate

befejez
bevégez
ellenoldalra nyomtat
elvégez
megjavít
tökéletesít

perfectionist

maximalista

perfectionize

befejez
bevégez
ellenoldalra nyomtat
elvégez
megjavít
tökéletesít

perfectibility

tökéletesíthetőség

perfection in sg

jártasság vmiben

imperfect

befejezetlen
folyamatos múlt idő
hiányos
hézagos
tökéletlen

pluperfect

rendkívül tökéletes
régmúlt
régmúlt (nyelvtani idő)

imperfectly

befejezetlenül
hiányosan
hézagosan
tökéletlenül

unperfected

befejezetlen
elvégzetlen

imperfection

befejezetlenség
hiány
hiányosság
tökéletlenség

imperfective

folyamatos (ige)

imperfectible

nem tökéletesíthető

imperfectness

befejezetlenség
tökéletlenség

preterpluperfect

régmúlt
plusquamperfectum

prime of perfection

maga a tökély
tökéletesség netovábbja

it is perfectly monstrous

ez már szörnyűség