pea jelentése magyarul a szótárban

A peas a pea főnév többesszáma.
Összesen 56 jelentés felelt meg a keresésnek. pea magyarulpea meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A pea gyakorisága, jelentéseA pea gyakorisága, jelentéseA pea gyakorisága, jelentéseA pea gyakorisága, jelentéseA pea gyakorisága, jelentése
Többes száma: peas vagy pease

peas képe

peas jelentese magyarul

black pea

fekete lednek
daraszén
ikra
favorit

thimble-rigger’s pea

bűvész varázsgolyója
Példamondatok
I had only one pea in my hand. = Csak egy szem borsó volt a kezemben.

peas jelentése kifejezésekben

as easy as shelling peas

könnyű, mint az egyszeregy

pease

borsó

peasy

borsóból készült
borsós
borsószerű

peasant

földműves
paraszt

peasecod

borsóhüvely

peastone

borsókő

peasantry

parasztság

peasantess

parasztasszony

appeasing

kielégítés
kielégülés
lecsendesítés
lekenyerezés
megbékítés
megbékülés

appeasable

kielégíthető
lecsillapítható

to appease

csillapít
engedmények árán ellenfeleket megbékít
enyhít
kielégít
lecsendesít
lecsillapít
megbékít
megnyugtat
olt (szomjat)

unappeased

kielégítetlen
kiengeszteletlen

appeasement

kielégítés
kielégülés
lecsendesítés
lekenyerezés
megbékítés
megbékülés

inappeasable

csillapíthatatlan
kiengesztelhetetlen

unappeasable

csillapíthatatlan
engesztelhetetlen
kielégíthetetlen
le nem csillapítható
meg nem nyugtatható
olthatatlan

policy of appeasement

megalkuvás politikája
megbékítés politikája

to screw the peasantry

elnyomja a parasztságot
sanyargatja a parasztságot