partial jelentése magyarul a szótárban

Összesen 62 jelentés felelt meg a keresésnek. partial magyarulpartial meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A partial gyakorisága, jelentéseA partial gyakorisága, jelentéseA partial gyakorisága, jelentéseA partial gyakorisága, jelentéseA partial gyakorisága, jelentése
Középfoka: more partial
Felsőfoka: the most partial

partial képe

partial jelentese magyarul

partial to somebody/something

valakit különösen szeret, valamit különösen kedvel
Példamondatok
He is always partial. = Ő mindig részrehajló.

partial jelentése kifejezésekben

partial tone

részhang

partial wave

elemi hullám

partial board

fél penzió

partial earth

részleges földelés

partial judge

részrehajló bíró

partial volume

parciális térfogat

partial eclipse

részleges napfogyatkozás

partial opinion

elfogult vélemény

partial product

részsorozat

partial success

részleges siker

partial valence

osztott vegyérték
részleges vegyérték
telítetlen vegyérték

partial bulkhead

főfedélzetig nem érő vízhatlan választófal

partial automatic

félautomata
félönműködő

partial elevation

homlokzatrészlet
oldalnézet egy részlete

partial resultant

részeredő

partial combustion

tökéletlen elégés

partial derivative

parciális derivált
parciális differenciálhányados

partial integration

parciális integrálás

partial overproduction

részleges túltermelés

partial fraction expansion

parciális törtekre bontás

to be partial to sg

különösen kedvel vmit
különösen szeret vmit
vonzódik vmi iránt

partially

részben

partialist

részrehajló, elfogult ember
vall partikularizmus híve

partiality

elfogultság
előnyben részesítés
előszeretet
gyengéje vkinek
kedvezés
kivételezés
megkülönböztető nagyobb szeretet
részrehajlás
túlságos elnézés
túlságos vonzódás

partialize

elfogult
részrehajló
részrehajlóvá, elfogulttá tesz

impartial

elfogulatlan
pártatlan
részrehajlás nélküli

impartially

nem részrehajlóan
pártatlanul
tárgyilagosan

impartiality

elfogulatlanság
pártatlanság