parent branch jelentése magyarul a szótárban

Összesen 15 jelentés felelt meg a keresésnek. parent branch magyarulparent branch meaning in english
főág

parent a kifejezésszótárban

parent rock

anyakőzet

parent plant

anyanövény

parent state

anyaország

parent stock

törzs

parent company

anyaintézet
anyavállalat
központi üzlet

parent concern

anyaintézet

parent element

anyaelem

parent material

anyakőzet

parent establishment

anyaintézet
anyavállalat
központi üzlet

parents

szülők