parent jelentése magyarul a szótárban

Összesen 88 jelentés felelt meg a keresésnek. parent magyarulparent meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A parent gyakorisága, jelentéseA parent gyakorisága, jelentéseA parent gyakorisága, jelentéseA parent gyakorisága, jelentéseA parent gyakorisága, jelentése
Többes száma: parents

parent képe

parent jelentese magyarul
szülő
ős, előd
Példamondatok
He is the parent of my children! = Ő a gyermekeim apja!

parent jelentése kifejezésekben

parent rock

anyakőzet

parent plant

anyanövény

parent state

anyaország

parent stock

törzs

parent branch

főág

parent company

anyaintézet
anyavállalat
központi üzlet

parent concern

anyaintézet

parent element

anyaelem

parent material

anyakőzet

parent establishment

anyaintézet
anyavállalat
központi üzlet

parents

szülők

parental

atyai
szülői

parentage

család
származás
szülők
ősök

parenteral

gyomorbélrendszert megkerülő
parenterális

parenthood

anyaság
apaság

parentless

apátlan-anyátlan
árva

parentcraft

szülőnek lenni
szülőség

parentheses

zárójel

parenthesis

kerek zárójel
közbevetett megjegyzés
közbevetett mondat

parenthetic

közbevetett
zárójelbe tett
zárójelben levő
zárójeles

parenthesize

közbevet
mellesleg, közbevetve, zárójelben megjegyez vmt
zárójelbe tesz

parenthetical

közbevetett
zárójelbe tett
zárójelben levő
zárójeles

apparent

kétségtelen
látható
látszólagos
nyilvánvaló
világos

godparent

keresztszülő

apparently

kétségtelenül
nyilvánvalóan

godparents

keresztszülők

my parents

szüleim

unapparent

nem szembeszökő, nyilvánvaló, észrevehető
sötét

unparental

nem szülői
szülőhöz nem illő, méltó

unparented

szülői szerepétől megfosztott
szülők nélküli

grandparent

nagyszülő

transparent

nyílt
tiszta
világos
átlátszó
áttetsző
őszinte

apparentness

nyilvánvaló, kétségtelen volta vmnek

grandparents

nagyszülők

grandparental

nagyszülői

heir apparent

törvényes örökös

nontransparent

át nem eresztő

semitransparent

áttetsző

are you a parent?

családos ember ön?
vannak gyermekei?

our first parents

ősszüleink