parallel jelentése magyarul a szótárban

Összesen 68 jelentés felelt meg a keresésnek. parallel magyarulparallel meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A parallel gyakorisága, jelentéseA parallel gyakorisága, jelentéseA parallel gyakorisága, jelentéseA parallel gyakorisága, jelentéseA parallel gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.

parallel képe

parallel jelentese magyarul
Példamondatok
Parallel evolution is interesting. = A párhuzamos evolúció érdekes.
Határozószó
A szó gyakorisága:A parallel gyakorisága, jelentéseA parallel gyakorisága, jelentéseA parallel gyakorisága, jelentéseA parallel gyakorisága, jelentéseA parallel gyakorisága, jelentése
Középfoka: more parallel
Felsőfoka: most parallel
Példamondatok
He turned southward, parallel to the remnant hills. = Dél felé fordult, a messzi hegyekkel párhuzamosan.
Ige
A szó gyakorisága:A parallel gyakorisága, jelentéseA parallel gyakorisága, jelentéseA parallel gyakorisága, jelentéseA parallel gyakorisága, jelentéseA parallel gyakorisága, jelentése
Ragozás: to parallel, parallelled, parallelled
Inges alak: parallelling
E/3: parallels
Példamondatok
The puppeteer seemed to have paralleled his own thinking. = Úgy tűnt, hogy a bábos megegyezik az ő gondolkodásával.

parallel jelentése kifejezésekben

parallel bars

korlát (tornaszer)

parallel lines

párhuzamos vonalak

parallel sphere

parallelszféra

parallel of latitude

szélességi fok
szélességi kör

in parallel

párhuzamosan kapcsolt

without parallel

párja vminek
példátlan
vminek a párja

to draw a parallel

párhuzamba állít
párhuzamost von
párhuzamot von

coupling in parallel

párhuzamos kapcsolás

parallelism

hasonlóság
megfelelés
párhuzam
párhuzamosság

parallelogram

egyenköz
paralelogramma
párhuzamos oldalú négyszög
vminek a párja

parallelepiped

paralelepipedon

parallelopiped

párhuzamos lappár által határolt test

parallelogram law

paralelogramma-tétel

parallelogram of forces

erőegyenköz

parallelogram law of forces

erőparalelogramma-tétel

subparallel

majdnem, közel párhuzamos

antiparallel

antiparallel
párhuzamos és ellentétes irányú

imparalleled

amihez fogható nincs
an unparalleled páratlan
an unparalleled victory: páratlan győzelem
párját ritkító
példa nélkül álló
példátlan
összehasonlíthatatlan

unparalleled

párját ritkító
példátlan
összehasonlíthatatlan