overs a kifejezésszótárban

shorts and overs

deficit és többlet
hiány és többlet

oversaw

ellenőriz
ellenőrzőtt
felügyel
irányít

oversea

külföldi
külföldön
tengeren túl
tengeren túli

oversee

ellenőriz
felügyel
irányít

overset

feldönt

oversew

felülvarr
föléje varr
átvarr

overseas

külföldi
külföldön
tengeren túl
tengeren túli

overseer

felügyelő
gondnok
munkavezető
művezető

overshoe

hócipő
sárcipő

overshot

alsónál hosszabb felső állkapcsú (vadászkutya)
beszeszelt
eltúlzott
felső töltésű
pityókás
túlzott