order of firing jelentése magyarul a szótárban

Összesen 16 jelentés felelt meg a keresésnek. order of firing magyarulorder of firing meaning in english

order a kifejezésszótárban

order arms!

fegyvert lábhoz!

order sheet

megrendelőlap

word order

szórend

money order

pénzesutalvány

export order

külföldi rendelés

public order

közrend

to order off

elküld
elparancsol
kiállít (játékost)

by order of sy

vki parancsára
vki rendeletére

clerical order

klérus
papság

in order of sg

vminek sorrendjében