order jelentése magyarul a szótárban

Összesen 107 jelentés felelt meg a keresésnek. order magyarulorder meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A order gyakorisága, jelentéseA order gyakorisága, jelentéseA order gyakorisága, jelentéseA order gyakorisága, jelentéseA order gyakorisága, jelentése

order képe

order jelentese magyarul
rend, osztály
rendelés
Példamondatok
That was the correct order. = Ez a helyes sorrend.
That is their first order! = Ez az elsőszámú parancs!
Ige
A szó gyakorisága:A order gyakorisága, jelentéseA order gyakorisága, jelentéseA order gyakorisága, jelentéseA order gyakorisága, jelentéseA order gyakorisága, jelentése
Ragozás: to order, ordered, ordered
Inges alak: ordering
E/3: orders

order jelentése kifejezésekben

order arms!

fegyvert lábhoz!

order sheet

megrendelőlap

order of firing

gyújtási sorrend
gyújtási ütem

word order

szórend

money order

pénzesutalvány

export order

külföldi rendelés

public order

közrend

to order off

elküld
elparancsol
kiállít (játékost)

by order of sy

vki parancsára
vki rendeletére

clerical order

klérus
papság

in order of sg

vminek sorrendjében

to be in order

rendben van

follow-up order

utánrendelés

of the order of

vmilyen nagyságrendű

Corinthian order

korinthuszi oszloprend

equestrian order

lovagrend
római lovagrend

in a fixed order

meghatározott rendben

to call to order

megnyit
rendreutasít

in the order of sg

vminek sorrendjében

to be out of order

nem működik
rossz állapotban van

old order of things

régi rendszer
régi világ

to execute an order

rendelést teljesít

of quite another order

egészen más természetű

to be in working order

üzemképes állapotban van

to carry out the order

teljesíti a parancsot

strict alphabetical order

szoros ábécérend

we must eat in order to live

ennünk kell, hogy éljünk

in order to attain their objectives

hogy elérjék célkitűzésüket

ordered

rendezett

orderer

elrendező
parancsnok
parancsoló
rendszerező

orderly

fegyelmezett
jó magaviseletű
küldönc
nyugodt
precíz
pucer
rendes
rendesen viselkedő
rendszeres
rendszerető
szabályos
szolgálatban levő
szolgálatos
szófogadó
tisztiszolga

orderly-bin

utcai szemétgyűjtő kosár

orderly room

ezrediroda
századiroda

orderly officer

napos tiszt
parancsőrtiszt

orders are orders

a parancs az parancs
a szabály az szabály

acting-order

hivatalos hatalom átruházása

minor orders

alsóbb rendek

ward orderly

kórházi takarítónő
kórtermi takarítónő

matched orders

egyidejű vételi és eladási tőzsdei megbízások

street orderly

köztisztasági alkalmazott
utcaseprő
öntöző