opinion jelentése magyarul a szótárban

Összesen 76 jelentés felelt meg a keresésnek. opinion magyarulopinion meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A opinion gyakorisága, jelentéseA opinion gyakorisága, jelentéseA opinion gyakorisága, jelentéseA opinion gyakorisága, jelentéseA opinion gyakorisága, jelentése
Többes száma: opinions

opinion képe

opinion jelentese magyarul
Példamondatok
What is your opinion? = Mi a szakvéleményed?

opinion jelentése kifejezésekben

opinion leader

hangadó
közvéleményt formáló személy

in my opinion

megítélésem szerint
véleményem szerint

common opinion

közvélemény

public opinion

közvélemény

decided opinion

határozott vélemény

in sy's opinion

vki szerint

partial opinion

elfogult vélemény

matter of opinion

felfogás dolga
felfogás kérdése

considered opinion

indokolt vélemény
megfontolt vélemény

to offer an opinion

véleményt mond
véleményt nyilvánít

in my humble opinion

szerény véleményem szerint

to hand down an opinion

jogi szakvéleményt ad

have a low opinion of sy

kevésre becsül vkit

have a high opinion of sy

jó véleménnyel van vkiről
nagyra tart vkit
sokat tart vkiről
sokra becsül vkit

to be of the opinion that

az a felfogása, hogy
azon a véleményen van, hogy

to be wedded to his opinion

következetesen kitart nézete mellett
következetesen kitart véleménye mellett
makacsul ragaszkodik véleményéhez

in maintenance of this opinion

ennek a nézetnek a védelmében
ennek a véleménynek a védelmében
ennek a véleménynek az alátámasztására
ennek az álláspontnak a védelmében
ennek az álláspontnak az alátámasztására

sudden swing of public opinion

közvélemény hirtelen megfordulása
közvélemény hirtelen megváltozása

to stick unabashed to one's opinion

megrendíthetetlenül ragaszkodik a nézetéhez
megrendíthetetlenül ragaszkodik az álláspontjához
mereven ragaszkodik a nézetéhez
mereven ragaszkodik az álláspontjához

opinioned

dogmatikus
fontoskodó
makacs
nagyképű
nézetei mellett kitartó
véleményéhez ragaszkodó
önfejű

opinionate

gondol
hangoztat, kifejez nézetet, véleményt vmvel kapcsolatban
véleményen, nézeten van
véleményt alkot
véleményt nyilvánít vmről

opinionist

becsüs
szektárius (a XV. században)
önfejű

opinionable

felfogásbeli, ízlésbeli kérdésként felfogható
ügy

opinionated

fontoskodó
nagyképű
véleményéhez ragaszkodó

opinion-shaper

véleményalakító
véleményformáló

to hold extreme opinions

felfogásában szertelen
felfogásában túlzott
szélsőséges nézeteket vall