once jelentése magyarul a szótárban

Összesen 130 jelentés felelt meg a keresésnek. once magyarulonce meaning in english
Határozószó
A szó gyakorisága:A once gyakorisága, jelentéseA once gyakorisága, jelentéseA once gyakorisága, jelentéseA once gyakorisága, jelentéseA once gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.
egyszer

at once

azonnal, rögtön
Példamondatok
Once he hit me. = Egyszer meg is ütött.
We have only met each other once before, you know. = Mi csak egyszer találkoztunk azelőtt, igaz?
The door was opened almost at once by the maid. = A szolgáló rögtön kinyitotta az ajtót.
Kötőszó
A szó gyakorisága:A once gyakorisága, jelentéseA once gyakorisága, jelentéseA once gyakorisága, jelentéseA once gyakorisága, jelentéseA once gyakorisága, jelentése
mihelyt, amint
Példamondatok
Once outside of the house, he made for the Rue du Petit-Banquier. = Amint kiért a házból, befordult a Petit-Banquier utcába.

once jelentése kifejezésekben

once again

még egyszer
újból

once too often

kelleténél többször

once in a while

egyszer-egyszer
hébe-hóba
időnként
néha

once and for all

egyszer és mindenkorra

just once

csak egyetlen egyszer

all at once

egyidejűleg
egyszerre
hirtelen
váratlanul

he is once more in collar

újra nekilát a napi munkának
újra nyakába veszi az igát

oncer

a templomba csak vasárnap menő személy

once-resolute

mindenre elszánt

concept

fogalom

concern

aggodalom
gond
nyugtalanság
törődés

concert

egyetértés
hangverseny
koncert
összhang

to ponce

koldul
kunyerál
kéreget
megvág
pumpol
rodázik
tarhál

concealed

rejtett
titkolt

conceited

beképzelt
önhitt
öntelt

conception

elgondolás
elképzelés
eszme
felfogás
fogamzás

concession

engedmény
engedély
koncesszió

to conceal

elrejt
eltitkol

to concede

ad
beleegyezik
elfogad
elismer
elveszít
enged
engedményt tesz
koncedál
megad
megenged
átenged

to concern

illet
tartozik
vonatkozik
érdekel
érint

to concert

elrendez
megbeszél
megállapodik

concert hall

hangversenyterem

Dutch concert

bábeli hangzavar
macskazene
zenebona

concentration

koncentráció
koncentrálás
sűrítés
összpontosítás

disconcerting

lehangoló
nyugtalanító

to concertina

harmonikaszerűen csukódik

unconcernedly

közömbösen
közönyösen

concessionaire

engedményes
koncesszionárius

oil concession

ásványolaj koncesszió

parent concern

anyaintézet

piano concerto

zongoraverseny

to misconceive

rosszul ért
rosszul értelmez

concessionnaire

engedményes
koncesszionárius

disconcertingly

lehangolóan
nyugtalanítóan

to be concerned

törődik

to concede that

belátja, hogy
elismeri, hogy

dry concentration

légszerelés

concentration camp

koncentrációs tábor

eaten up with conceit

felfuvalkodott

concertino, concertini

kis versenymű