old jelentése magyarul a szótárban

Összesen 101 jelentés felelt meg a keresésnek. old magyarulold meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A old gyakorisága, jelentéseA old gyakorisága, jelentéseA old gyakorisága, jelentéseA old gyakorisága, jelentéseA old gyakorisága, jelentése
Középfoka: older / elder
Felsőfoka: the oldest / the eldest

old képe

old jelentese magyarul

old age

öregkor, vénség, aggkor

old boy

öregfiú, véndiák
Példamondatok
This forest is old. = Ez egy öreg erdő.
All my old dreams of home life were absurd, not the real thing. = Minden korábbi álmom a családi életről zagyvaság, nem az igazi.
Főnév
A szó gyakorisága:A old gyakorisága, jelentéseA old gyakorisága, jelentéseA old gyakorisága, jelentéseA old gyakorisága, jelentéseA old gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Csak többes számban használható
öregek

of old

régtől fogva

old jelentése kifejezésekben

old age

aggkor
vénség
öregkor

old boy

vén diák
öreg fiú
öregdiák

old hat

idejétmúlt
ósdi

old man

fater
férj
ős
öreg

old coon

ravasz vén róka

old gold

óarany

old hand

fegyenc
tapasztalt vén róka
tapasztalt őserdei lakó
tapasztalt őserdei munkás

old moon

fogyó hold

old rake

vén kujon

old salt

vén tengeri medve

old guard

lelépő őrség

old horse

salakdugasz

old buffer

vén krampusz
öregember

old country

óhaza

old testament

ószövetség
ótestamentum

old campaigner

kiszolgált katona
veterán
öreg harcos

old British lion

brit oroszlán

old coaching days

régi jó postakocsis világ

old style calendar

Julián-naptár

to get old

megöregszik
öregszik

I say old egg

ide figyelj öregem
mondok vmit öreg fiú
nos öregem

game old woman

bátor öreg nő
karakán öreg nő

in days of old

hajdanán
régi időkben

like old boots

alaposan

my old duchess

anyjukom
bé nejem
feleségem

for an old song

bagóért
potom pénzért

fine old chestnut

szakállas vicc

as old as the hills

öreg mint az országút

for old time's sake

a múlt kedvéért
a régi idők emlékére

an old friend of mine

régi jó barátom

as the old tag has it

a régi közmondás szerint
a régi szólás szerint

one of the old school

régi vágású ember

to pay off old scores

leszámol régi sérelmekért
visszaadja a kölcsönt
visszafizet kölcsönt

chip off the old block

apja fia

to wipe out old scores

leszámol régi sérelmekért
visszaadja a kölcsönt
visszafizet kölcsönt

it's the same old story

ez megint a régi nóta

man of the good old stock

régi vágású ember

he is a chip of the old block

apja fia
apjára üt

he is as old again as Bessy is

kétszer annyi idős, mint Bözsi

your old doctor-body is no use

a te vén doktorod nem sokat ér